Evangelia zilei:
Cautã:

Cuvinte de folos

Page 7 of 12
1 4 5 6 7 8 9 10 12

Cuvânt la Duminica Floriilor

SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR 

Cuvânt la Duminica Floriilor

„De-ai fi cunoscut şi tu în ziua aceasta,
cele ce sunt către pacea ta.”
(Lc. 19. 42).


Păcătosul este cel mai nenorocit,
când are pe pământ numai norocire.

Mulți sunt prieteni dar la vreme bună. În vremea încercărilor însă abia de vei afla vreo unul

Nimica nu nelinişteşte pe cei mai mulţi aşa de tare ca aceea că bogaţii cei mai prihăniţi se îndulcesc de multă norocire, pe când drepţii sau cei îmbunătăţiţi adeseori suferă cea mai amară sărăcie şi mii de alte răni care sunt încă mai... Citește mai departe...»

Intrarea Domnului în Ierusalim – Duminica Floriilor

Duminica Floriilor

Cel dintâi dintre praznicele împărateşti cu data schimbătoare, din cursul anului bisericesc, este Duminica Stâlpărilor sau a Floriilor, numită în popor şi Floriile, cu o săptămână înainte de Paşti (ultima Duminica din postul Paştilor).

Este sărbătoarea care ne aminteşte intrarea triumfală a Domnului în Ierusalim, înainte de Patimi fiind ultima Sa intrare în sfânta cetate înainte de patimile, moartea şi învierea Sa din morţi. Era a doua zi după învierea prietenului Său Lazăr din Betania, cel mort de patru zile. Iar unica localitate din apropierea Ierusalimului fusese luată cu asalt de mulţimea de curioşi dornici să-l vadă pe Lazăr cel înviat, dar şi pe Iisus Domnul, despre minunile căruia o ţară întreagă aflase. Învierea lui Lazăr a reprezentat o culme de putere şi de miracol: un mort intrat în putrefacţie a fost înviat de către Iisus Hristos Domnul, ca să ne arate că este posibilă învierea morţilor.  Mai săvârşise şi alte învieri din morţi, dar nu a unui mort de patru zile. Acest lucru a zguduit conştiinţa multora, şi ne spun evangheliştii că mulţi dintre iudei au crezut în Iisus, atunci când au văzut pe Lazăr. Acest lucru i-a... Citește mai departe...»

Explicarea icoanei Intrãrii Domnului in Ierusalim

Explicarea icoanei Intrării Domnului în Ierusalim (Floriile)

Duminica Floriilor copii poveşti
Este zugrăvită ca icoană praznicală, singură pusă pe tetrapopodul obişnuit pentru închinarea credincioşilor în ziua praznicului sau în catapeteasmă, în şirul icoanelor praznicelor împărăteşti.

Pe pereţii locaşului de închinare – în biserică – este zugrăvită în conca de nord a absidei naosului, în imediata vecinătate cu icoana Învierii (Voronet) sau în absida altarului – partea de sud (Dobrovat).

Intrarea Domnului în Ierusalim – fundamentare scripturistică a evenimentului

Icoana este descrisă de Sfinţii Evanghelişti: “Iar când S-a apropiat de Ierusalim şi au venit la Betfaghe în Muntele Măslinilor, atunci Iisus a trimis pe doi ucenici, zicindu-le: Mergeţi în satul care este înaintea voastră şi îndată veţi găsi o asină legată şi un mânz cu ea; dezlegaţi-o şi aduceţi-o la Mine. Şi dacă va va zice cineva ceva, veţi spune că-I trebuie Domnului; şi le va trimite îndată. Iar acestea toate s-au făcut că să se plinească ceea ce s-a zis prin proorocul ce zice: “Spuneţi fiicei Sionului: Iată Împăratul tău vine la tine... Citește mai departe...»

Sâmbãta Sfântului şi dreptului Lazãr

Sâmbăta lui Lazăr

Sâmbata lui Lazăr

Biserica Ortodoxă sărbătoreşte în Sâmbătă lui Lazar una dintre cele mai mari minuni ale Domnului nostru Iisus Hristos şi anume învierea lui Lazar, prietenul Domnului, cel care era mort de patru zile. În această zi se oficiază Liturghia Sfântului Ioan Gura de Aur. "Învierea cea de obşte mai înainte de Patima Ta incredintandu-o, pe Lazar din morţi l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi, ca pruncii, semnele biruinţei purtând, Ţie Biruitorului morţii strigăm: Osana Celui dintru înălţime, bine eşti cuvântat, Cel ce vii întru numele Domnului."
Sâmbăta de dinaintea Floriilor este cunoscută sub numele de "Sâmbăta lui Lazar". Data acestei sâmbete este schimbătoare, în funcţie de data Paştelui, deci şi a Floriilor. Pericopa evanghelică ne istoriseşte că, în ajunul intrării Sale în Ierusalim, cu câteva zile înainte de Patimile Sale, Mântuitorul a venit în Betania, chemat fiind de surorile lui Lazar, un prieten din Betania care era bolnav.

În momentul plecării către Betania, Mântuitorul cunoştea faptul că... Citește mai departe...»

Page 7 of 12
1 4 5 6 7 8 9 10 12