Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/seby/public_html/wp-content/plugins/page-and-post-lister/cg_pages_core.php on line 390

 

 

Evangelia zilei:

Despre credintã

Vã rog dragii mei, ajutati-mã… sã ne rugãm impreunã Bunului Dumnezeu pentru ei, cei bolnavi şi neputiincioşi!

Vă rog dragii mei, ajutaţi-mă… să ne rugăm împreună Bunului
Dumnezeu pentru ei, cei bolnavi şi neputiincioşi!

Dragii mei prieteni de pretutindeni, iubiţi fraţi şi iubite surori întru Domnul… Nu cred că există ceva mai greu pentru un preot să afle că un fiu sau o fiica duhovnicească se lupta cu moartea…

De multe ori am întâlnit în viaţă oameni care au venit cu cei dragi ai lor din România, care sufereau de boli foarte grele, să fie operaţi la spitalele din Regensburg… şi care, cu mare credinţă în suflet, sau fără credinţă, m-au rugat aşa cum au putut fiecare dintre ei… să mă rog şi eu la rândul meu pentru apropiaţii lor care erau foarte bolnavi… pentru că, am uitat să vă spun, aici, în Regensburg, oamenii vin de multe ori doar în faza finală a bolii…

Şi în primul rând este vorba de tumori cancerigene şi alte boli foarte grave (ciroze,
hepatită, etc.)

Tare milă îmi este de ei… aş vrea să pot face ceva, să le schimb soarta… dar sunt neputiincios… Doar rugăciunea către Bunul Dumnezeu mă mai întăreşte şi îmi da speranţa atât mie, cât şi lor…

De multe ori, chiar în timpul Sfintei Liturghii, când îmi amintesc de chinurile şi suferinţele lor, de speranţa lor de viaţă şi dragostea pentru apropiaţii lor pe care mi-au mărturisit-o şi când mă gândesc de ce mare dar mă învrednicesc eu, păcătosul şi nevrednicul, să nu fiu bolnav în spital că mulţi dintre ei, ci să fiu în Sfânta Biserica la Sfânta Liturghie, în faţă Sfântului Altar… lacrimile... Citește mai departe...»

Despre Sfãnta Scripturã

DESPRE SFÂNTA SCRIPTURĂ

 

biblia ortodoxa

28. Unde se găseşte Descoperirea dumnezeiască cea mai presus de fire?
Descoperirea dumnezeiască cea mai presus de fire se găseşte în Sfânta Scriptură şi în Sfânta Tradiţie.
29. Ce este Sfânta Scriptură?
Sfânta Scriptură sau Biblia este colecţia cărţilor numite ale Vechiului şi ale Noului Testament, scrise sub insuflarea Duhului Sfânt, într-un răstimp de aproape 1500 de ani, adică de la Moise (cca. 1400 înainte de Hr.) până la autorul Apocalipsei (cca. 100 după Hr.). Aceste cărţi sunt comoara cea mai preţioasă de lumină si mântuire pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor. Biserica le păstrează ca pe un odor de mare pret şi le foloseşte ca pe un izvor de apă vie din care soarbe învăţătura cea dumnezeiască.
30. De ce Sfânta Scriptură se mai numeşte şi Biblie?
Cuvântul... Citește mai departe...»

Despre descoperirea Dumnezeiascã

Fii bucuros când Dumnezeu iți raspunde la rugăciuni

6. Ce este Descoperirea dumnezeiască?

Descoperirea sau Revelaţia dumnezeiască este comoara de adevăruri pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor, pentru ca aceştia cunoscându-L pe El, voia Lui şi lucrarea Lui, să-L cinstească după vrednicie, să-I împlinească voia şi prin aceasta să se mântuiască.

7. Ce dovedeşte din partea lui Dumnezeu această Descoperire?

Descoperirea dumnezeiască dovedeşte marea iubire a lui Dumnezeu faţa de oameni. „Dumnezeu este iubire” (I Ioan 4, 8), iubire nesfârşită, un ocean de iubire, cum zic Sfinţii Părinţi. Prin ea Dumnezeu revarsă lumina şi căldura Lui, cea mai presus de fire, asupra, întregii făpturi şi o ajută să se împărtăşească cât mai deplin de puterea cea de sus şi de adevărul cel mântuitor. Descoperirea lui Dumnezeu... Citește mai departe...»

Cea dintãi datorie a credinciosului

2 cruci

1. Care este cea dintâi datorie şi cea mai mare grijă a credinciosului în viaţă?

Cea dintâi datorie şi cea mai mare grijă a credinciosului în viaţă este grija de măntuirea sufletului său. Nimic pe lume nu e mai de preţ pentru el ca mântuirea sufletului, după cuvântul Mântuitorului, care zice: «Ce va folosi omului de ar dobândi Lumea toată şi-şi va pierde sufletu său? Sau ce va da omul, în schimb, pentru sufletul său?» (Marcu 8, 36-37).

2. Dar ce este mântuirea?

Mântuirea este eliberarea din robia păcatului şi a morţii şi dobândirea vieţii de veci, în Hristos. Ea ne-a fost făcută cu putinţă de întruparea, jertfa, învierea şi înălţarea Domnului nostru Iisus Hristos la cer, şi ne-o însuşim prin harul dumnezeiesc, cu care trebuie să conlucrăm prin credinţă şi fapte bune. De mântuire se poate împărtăşi orice om, căci Dumnezeu «voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi să vină la cunoştinţa adevărului.» (I Tim. 2, 4).

3. Unde se găseşte adevărul care duce la mântuire?

Adevărul care duce la mântuire se găseşte în Sfinta Biserică Ortodoxă, „stâlpul şi temelia adevărului” (I Tim. 3, 15).

4. De la cine are Biserica Ortodoxă acest... Citește mai departe...»