Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/seby/public_html/wp-content/plugins/page-and-post-lister/cg_pages_core.php on line 390

 

 

Evangelia zilei:

Parintele Calistrat Chifan

Page 1 of 3
1 2 3

Învierea duhovniceasã din lucrarea faptelor bune

Invierea Domnului pictură

„Doam­ne, dacă ai fi fost aici, fra­te­le meu n‑ar fi murit !” (In. 11, 21)
„Ştiu că ori­câ­te vei cere de la Dum­ne­zeu, Dum­ne­zeu Îţi va da !” (In. 11, 22)
„Pe săraci tot­dea­u­na îi aveţi cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi tot­dea­u­na !” (In. 12, 8)
„Milă voiesc, iar nu jert­fă !” (Mt. 9, 3)
„Întru­cât aţi făcut unu­ia din­tr-aceşti fra­ţi ai Mei prea mici – Mie Mi-aţi făcut !” (Mt. 25, 40)
„Milos­te­nia va cură­ţi păca­te­le !” (Sir. 3, 29)
„Cel ce va da de băut unu­ia din­tre aceş­tia mici fie şi numai un pahar cu apă rece, în nume de uce­nic – ade­vă­rat gră­iesc vouă: nu îşi va pier­de pla­ta sa !” (Mt. 10, 42)
„Cel ce are porun­ci­le Mele şi le păzeş­te – ace­la este care Mă iubeş­te !” (In. 14, 21)
„Veni­ţi, bine­cu­vân­ta­ţii Tată­lui Meu, moş­te­ni­ţi împă­ră­ţia cea pre­gă­ti­tă vouă de la înte­me­ie­rea lumii !” (Mt. 25, 34)
„Osa­na Fiu­lui lui David: bine­cu­vân­tat este Cel Ce vine întru Nume­le Dom­nu­lui !” (Mt. 21,9)
„Mar­ta I‑a zis: eu am cre­zut că Tu eşti Hris­to­sul, Fiul lui Dum­ne­zeu, Care a venit în lume !” (In. 11,27)

Continue reading

Page 1 of 3
1 2 3