Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/seby/public_html/wp-content/plugins/page-and-post-lister/cg_pages_core.php on line 390

 

 

Evangelia zilei:

Despre spovedanie

Page 1 of 6
1 2 3 4 6

Îndreptar pentru spovedanie – spovedania generalã a monahilor – Cleopa Ilie (3)ARHIM. CLEOPA ILIE
Îndreptar pentru spovedanie

spovedania generală a monahilor (3)

Păcatele limbii

366. Am păcătuit înaintea lui Dumnezeu cu limba, în tot felul, în tot locul şi în toată vremea.
367. Din ură şi răutate, am osândit pe alţii şi i-am judecat.
368. Am clevetit şi am pârât pe alţii, din care cauză ei au suferit necazuri, pagube şi alte supărări şi primejdii.
369. Am omorât cinstea altora prin vorbirea de rău şi prin defăimarea lor.
370. Am ocărât, am defăimat, am certat, am mustrat pe alţii, i-am blestemat şi batjocorit.
371. Nu mi-am oprit limba de la vorbe deşarte.
372. Am avut obiceiul să mă laud şi să spun minciuni.
373. Am spus glume prin care am pricinuit sminteală altora.
574. Am vorbit cu mândrie, cu trufie, cu semeţie, cu slavă deşartă şi cu scopul de a fi lăudat de... Citește mai departe...»

Îndreptar pentru spovedanie – spovedania generalã a monahilor – Cleopa Ilie (2)ARHIM. CLEOPA ILIE
Îndreptar pentru spovedanie

spovedania generală a monahilor (2)

Păcatele lipsirii

208. Din cauza lenevirii şi a trândăviei care m-au stăpânit, am căzut în acest păcat al lipsirii.
209. Nu am lucrat după putere faptele bune pe care le-aş fi putut face cu lucrul.
210. Nu m-am silit să lucrez după putere faptele bune pe care le-aş fi putut face cu cuvântul, spre folosul meu şi al altora.
211. M-am lenevit şi trândăvit cu mintea să gândesc toate cele spre folosul sufletului meu şi al altora.
212. M-am lenevit să scriu cele spre folosul de obşte al Bisericii lui Hristos, deşi aş fi putut.
213. Am fost leneş, molatic şi nepăsător, neajutând pe alţii care se aflau în primejdie trupească sau sufletească.

Păcate împotriva Duhului... Citește mai departe...»

Îndreptar pentru spovedanie – spovedania generala a monahilor – Cleopa Ilie (1)ARHIM. CLEOPA ILIE
Îndreptar pentru spovedanie

spovedania generală a monahilor (1)

Mărturisesc înaintea Preasfântului, Atotputernicului şi Preamilostivului Dumnezeu, Celui închinat în Sfânta Treime, Tatălui, Fiului si Sfântului Duh, înaintea Prea-sfintei Născătoare de Dumnezeu si pururea Fecioarei Măria, înaintea tuturor Sfinţilor şi înaintea Cuvioşiei voastre, cinstite părinte, că eu, păcătosul, în toată clipa şi în tot ceasul, am mâniat pe Preabunul Dumnezeu cu păcatele şi cu răutăţile mele cele fără de număr.
1. N-am iubit pe Dumnezeu din toată inima, din tot cugetul şi din toată puterea, şi nici pe aproapele ca pe mine însumi.
2. Am fost stăpânit în toată vremea de iubirea de sine, adică de iubirea neraţională faţă de trup, care este maica şi rădăcina tuturor răutăţilor, adică iubirea de slavă, iubirea de argint şi iubirea de plăceri.
3. Am fost stăpânit în toată vremea de... Citește mai departe...»

Îndreptar pentru spovedanie pentru mireni, preotii de mir şi monahi – spovedania preoteselor – Cleopa Ilie
ARHIM. CLEOPA ILIE
Îndreptar pentru spovedanie
pentru mireni, preoţii de mir şi monahi 


spovedania preoteselor

1. Dorind să devin soţie de preot, m-am silit să-mi păzesc fecioria cu ajutorul Domnului până la nuntă, însă de multe ori am fost biruită de gânduri, de vise ale tinereţii şi de pofte trupeşti, pentru care mă căiesc.
2. Deşi m-am cununat cinstită cu preotul meu, am fost adeseori amăgită de duhul lumii de azi, de mândrie, de lăcomie, de gânduri trupeşti şi de slavă deşartă.
3. Mărturisesc, de asemenea, că nu am avortat nici un copil, dar uneori m-am păzit să nu rămân gravidă, călcând porunca lui Dumnezeu, pentru care, de asemenea, mă căiesc şi îmi cer Canon şi iertare.
4. Uneori am greşit cu părintele în zile de post, alteori am... Citește mai departe...»

Page 1 of 6
1 2 3 4 6