Evangelia zilei:
Cautã:

Cuvinte de folos

Page 5 of 12
1 2 3 4 5 6 7 8 12

Sfânta şi Marea Joi

Cina cea de taină

În Sfânta şi Marea Joi, dumnezeieştii Părinţi care au rânduit pe toate bine, urmând predaniilor dumnezeieştilor Apostoli şi Sfintelor Evanghelii, ne-au predat să prăznuim patru lucruri: sfânta spălare a picioarelor, Cina cea de taină, adică predarea înfricoşătoarelor Taine, rugăciunea cea mai presus de fire din Ghetsimani şi vânzarea Domnului.
- După evenimentele pe care le-am pomenit în primele trei zile din Săptămâna Sfintelor Pătimiri, am ajuns să ne gândim şi la cele petrecute şi în Joia premergătoare pătimirilor Domnului, şi ne-am bucurat de toate cele ce au rânduit Părinţii cei duhovniceşti să fie pomenite în Biserică şi de către toţi credincioşii. Ne-am oprit cu bucuria de a înţelege măreţia Domnului Hristos, Cel ce Dumnezeu fiind, a spălat picioarele ucenicilor Săi. Ne-am minunat de Dumnezeu Cel ce spălă picioarele omului şi care a rânduit că şi noi să facem la fel. Pentru că a zis apoi: “Voi mă numiţi pe mine Învăţătorul şi Domnul şi bine ziceţi căci sunt. Deci dacă Eu Domnul şi Învăţătorul v-am spălat vouă picioarele voastre, şi voi sunteţi datori să vă... Citește mai departe...»

Denia din Sfânta şi Marea Miercuri

Cântari din Sfanta şi Marea Zi de Miercuri

Denia din Sfânta şi Marea Miercuri, care s-a oficiat marţi seara, are drept temă centrală pocăinţa şi iertarea păcatelor femeii păcătoase care a spălat picioarele lui Hristos cu lacrimi, le-a şters cu părul capului şi le-a uns cu mir, în antiteză cu fapta ruşinoasă a vinderii lui Hristos de către Iuda Iscarioteanul.
Din punct de vedere liturgic, cu Sfânta şi Marea Miercuri se termină perioada de pocăinţă, fiind şi ultima zi când se mai rosteşte rugăciunea Sfântului Efrem Sirul. “Există pericolul ca în Săptămâna Mare să Îl plângem pe Hristos, să fim împreună cu El în patimi, dar mai mult într-o pătimire omenească. Biserica, prin ceea ce face, ne arată că nu este vorba de o pătimire a noastră, ci de întoarcerea noastră către Dumnezeu printr-o înţelege a teologiei Crucii”, spune pr. drd. Marian Vild de la Catedra de teologie biblică a Facultăţii de Teologie din Bucureşti. Biserica a rânduit în Sfânta şi Marea Miercuri din Săptămâna Mare să se facă pomenirea femeii păcătoase care a spălat picioarele lui Hristos cu lacrimi, le-a şters cu... Citește mai departe...»

Sfânta şi Marea Miercuri: pomenirea femeii celei pãcãtoase care a uns cu mir pe Domnul

Femeia pacatoasăFemeia păcătoasă nu s-a apropiat de Iisus decât după ce alte femei au încurajat-o prin exemplul lor, ca samarineanca, cananeianca, cea cu pierdere de sânge şi multe altele. Conştiinţa sa, remuşcarea păcatelor sale au reţinut-o totdeauna.

Ea nu este vindecată chiar în public: ea primeşte acest har în mod particular şi în taina unei case.Toate aceste femei de mai înainte n-au mers să-l afle pe Iisus Hristos decât pentru vindecarea trupului. Aceasta singură vine să-l afle în această casă, pentru a-i face mai multă cinste lui şi pentru a obţine de la el vindecarea sufletului său. Căci ea n-avea nici o boală trupească şi este ceea ce face să se admire zelul ei către Iisus Hristos în aceste onoruri care i le face lui, nu ca de un om simplu – unui om simplu nu i-ar fi şters picioarele cu părul capului ei -, ci de cineva mai mare decât un om. De aceea, mădularul care era mai preţios din trupul ei, capul, pe acela l-a pus la picioarele lui Hristos.

„Şi văzând ucenicii, s-au mâniat şi au zis: De ce risipa aceasta? Căci mirul acesta se putea vinde scump, iar banii să se dea săracilor. Dar Iisus, cunoscând gândul lor, le-a zis: Pentru ce faceţi supărare femeii? Căci lucru bun a făcut ea faţă de Mine. Căci pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna; Că ea, turnând mirul acesta pe trupul Meu, a făcut-o spre... Citește mai departe...»

Sfânta şi Marea Miercuri

Femeia păcătoasă s-a apropiat de El și a turnat pe capul Lui un mir de mare prețÎn Sfânta zi de Miercuri s-a hotărât să se facă pomenire de femeia cea păcătoasă, care a uns cu mir pe Domnul, pentru că acest lucru a avut loc doar cu puţin înainte de mântuitoarele Patimi.
Când mergea spre Ierusalim, Isus a intrat în casa lui Simon leprosul, pe care legea îl consideră necurat şi spunea să fie îndepărtat dintre oameni. Văzând aceasta o femeie păcătoasă s-a apropiat de El şi a turnat pe capul Lui un mir de mare preţ, în valoare de 300 de dinari (monezi de argint). Pentru această faptă ucenicii s-au mirat, iar Iuda a certat-o însă Isus a aparat-o imediat pentru gândul ei cel bun.
În Evanghelia de la Ioan se spune că această femeie nu era păcătoasă, ea avea o viaţă curată, se numea Maria şi era sora lui Lazar, pe care Hristos nu ar fi iubit-o dacă era păcătoasă. Maria, cu şase zile înainte de Paşti, când Domnul stătea la masă în casa ei din Betania, a luat mir şi l-a turnat pe dumnezeieştile Lui picioare şi I le-a şters cu părul capului ei, aratandu-I astfel un respect foarte mare. Ea i-a adus Lui acest mir şi l-a dăruit Lui ca unui Dumnezeu, pentru că l-a sculat din morţi pe fratele ei Lazar. La această faptă doar Iuda a... Citește mai departe...»

Page 5 of 12
1 2 3 4 5 6 7 8 12