Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/seby/public_html/wp-content/plugins/page-and-post-lister/cg_pages_core.php on line 390

 

 

Evangelia zilei:

Profetii

Page 1 of 2
1 2

Proorociri despre vremurile din urmã (7)

Profețiile Sf. Ioan Maximovici
Ioan Maximovici

“Nimeni nu cunoaște ziua aceea, afară de Dumnezeu-Tatăl, dar semnele apropierii ei sunt date și în Evanghelie, și în Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul. Apocalipsa vorbește despre evenimentele sfârșitului lumii și despre înfricoșata Judecată cu precădere în simboluri și în ghicitură, dar Sfinții Părinți au tâlcuit-o și există o tradiție autentică a Bisericii care ne vorbește și despre semnele apropierii sfârșitului lumii, și despre Judecata de Apoi…

Înainte de sfârșitul vieții pe pământ vor fi tulburare, războaie, frământări civile, foamete, cutremure. Oamenii vor suferi de spaimă, vor muri de așteptarea nenorocirilor (Luca, 21, 26). Nu va fi nici viață, nici bucuria vieții, ci o stare chinuitoare de pierdere a legăturii cu viața. Dar nu se va pierde numai legătura cu viața, ci și cu credința: <<Fiul omului, venind, va găsi oare credința pe pământ?>> (Luca 18, 8). Oamenii vor fi mândri, vor fi nemulțumitori, vor respinge Legea lui Dumnezeu: alături de pierderea legăturii cu viața, va slăbi și morala. Binele va slăbi și răul va crește.

Despre aceste vremuri vorbește și Sfântul Apostol... Citește mai departe...»

Proorociri despre vremurile din urmã (6)

Profețiile Sf. Nil Athonitul
Iisus Hristos

Pentru aceasta zic: Când va trece de patru ori câte 25, care fac o sută de ani (adică de la 1776 până la 1875) atunci care în ce stare o să ajungă viața monahicescă, și după acesta când vor mai trece de trei ori câte 25 (adică de la 1875 până la 1950 care este în mijlocul milenilui al 8-lea de la zidirea lumii, adică 7500 de ani) oare câtă tulburare o să se facă? Amestecare de sânge, stricare de copii, sodomii, curvii, preacurvii și toate alte fărădelegi pierzătoare. Și o să se păcătuiască neîncetat și nu o să se găsească nici începutul și nici sfârșitul.

După aceea va fi soborul al 8-lea; acesta va alege: binele de rău, pravoslavia din eresuri. Precum la arie alege grâul din paie, grâul pentru oameni, iar paiele pentru foc. Și o să se facă pace puțină vreme și apoi iar o să se întoarcă la vicleșuguri și spre pieire. Și nu o să se cunoască ce este frate sau soră, tată sau mamă, fiul se va împreuna cu mama lui, și nu vor cunoaște cununie, numai vor avea o volnicie spre curvire. Ca la Sodoma și Gomora și la cele mai rele. Că fratele va avea pe sora lui în loc de muiere și fiul pe mama lui de muiere, și va... Citește mai departe...»

Proorociri despre vremurile din urmã (5)

Profeția unui cuvios din anul 1503

Război

Mare război european. Înfrângerea Germaniei și ruinarea Rusiei și a Austriei. Înfrângerea turcilor de către greci. Întărirea lui Agar (a turcilor) de către popoarele europene și înfrângerea grecilor de către turci. Măcel în popoarele ortodoxe și mare tulburare la popoarele ortodoxe... intrarea armatelor străine la Marea Adriatică. Vai de cei ce locuiesc pe pământ. Iadul este gata. Într-o clipă moare Agar. Un nou război european. Unirea popoarelor ortodoxe cu Germania. Înfrângerea francezilor de către germani. Răscoala Indiilor și depărtarea lor de Anglia. Anglia numai la saxoni. Biruința ortodocșilor. Înfrângerea lui Agar și tăiere de obște. Agar (iar) contra popoarelor ortodoxe. Neliniște în lume și deznădejde de obște pe pământ. Lupta celor șapte puteri la Constantinopol, trei zile și trei nopți măcel și biruința celei mai mari puteri. Oprirea războiului de către Îngerul Domnului Dumnezeului Hristos și predarea orașului (Constantinopol) grecilor. Întoarcerea latinilor (catolicilor) la credința neștirbită ortodoxă. Întinderea credinței ortodoxe de la Apus până la Răsărit. Frica și cutremurul barbarilor față de Ortodoxie. Sfârșitul... Citește mai departe...»

Proorociri despre vremurile din urmã (4)

CălugăriProfeția Sf. Moise Arapul despre călugării din neamul cel de pe urmă

Sf. Moise Arapul a profețit zicând: "În zilele cele de pe urmă ale veacului al șaptelea și jumătate, viața monahicească se va defăima cu totul și monahii nu vor mai ține socoteală de mântuirea sufletului. Ei vor umbla prin mijlocul tulburărilor și gâlcevilor, întunecați, fără nici un folos și leneși, neîngrijindu-se nicidecum de fapta bună, robiți de patimile păcatului, pentru că de acolo de unde l-au ars pe satana nevoitorii cei dintâi, tot de acolo și el are să ardă și să pârjolească. Și de unde s-a biruit, va birui și el pe monahii cei leneși și defăimători. Unde a sporit dreptatea, acolo va prisosi mai mult păcatul și fărădelegea, pentru că se va răci dragostea multora și monahii vor petrece prin mijlocul lumii și a mirenilor, fără frică, cu mâncări și băuturi amăgindu-se de poftele trupului, prin deșertăciuni, în necurății și fapte rușinoase. În acele zile va fi urâciune, zavistie, sfezi și bătăi în mănăstirile de obște până la sânge, tot așa și în lavre, unde nu e viață de obște, din răutatea unuia asupra celuilalt și pentru că s-au defăimat Sfintele Canoane și nevoința cea... Citește mai departe...»

Page 1 of 2
1 2