Evangelia zilei:
Cautã:

Cuvinte de folos

Page 6 of 12
1 3 4 5 6 7 8 9 12

Sfânta şi Marea Marti

Post aspru (pâine, apă, fructe uscate, seminţe)
Săptămâna Patimilor. Marţea Mare. (Denia de Marţi seara) (Numai seara, pâine şi apă).

PILDA CELOR ZECE FECIOARE:

Pilda celor 10 fecioare

Matei cap.25,1-13:

1. "Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, care luând candelele lor, au ieşit în întâmpinarea mirelui.
2. Cinci însă dintre ele erau fără minte, iar cinci înţelepte.
3. Căci cele fără minte, luând candelele, n-au luat cu sine untdelemn.
4. Iar cele înţelepte au luat untdelemn în vase, odată cu candelele lor.
5. Dar mirele întârziind, au aţipit toate şi au adormit.
6. Iar la miezul nopţii s-a făcut strigare: "Iată, mirele vine! Ieşiţi întru întâmpinarea lui!"
7. Atunci s-au deşteptat toate acele fecioare şi au împodobit candelele lor.
8. Şi cele fără minte au zis către cele înţelepte: "Daţi-ne din untdelemnul vostru, că se sting candelele noastre."
9. Dar cele înţelepte le-au răspuns, zicând: "Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă şi nici vouă. Mai bine mergeţi la cei ce vând şi cumpăraţi pentru voi."
10. Deci plecând ele ca să cumpere, a... Citește mai departe...»

Sfânta şi Marea Luni

Postul Mare
Eu mustru şi pedepsesc
Post aspru (pâine, apă, fructe uscate, seminţe)
Săptămâna Patimilor. Lunea Mare. (Denia de Luni seara) (Numai seara, pâine şi apă)

În Sfânta şi Marea Luni se face pomenire de fericitul Iosif cel prea frumos şi de smochinul care s-a uscat prin blestemul Domnului.
- Luni, în Săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Domnului nostru Iisus Hristos, Biserica ne aduce aminte de fericitul Iosif cel frumos, cel frumos la trup şi la suflet. Este vorba de Patriarhul Iosif, care ne impresionează pe toţi prin dorinţa lui de a-I sluji lui Dumnezeu împlinind poruncile, prin dorinţa lui de a fi curat înaintea lui Dumnezeu, prin faptul că a fost bun şi binevoitor cu frăţii săi care l-au vândut în Egipt. El este o preinchipuire a Domnului nostru Iisus Hristos, cel vândut de Iuda, unul dintre ucenicii săi, este o preinchipuire a Domnului Hristos, care a ţinut să împlinească întru toate voia Părintelui Ceresc şi să ne fie nouă pildă de urmat. Fericitul Iosif este omul vrednic de pomenire pentru toate câte s-au întâmplat cu el. A fost iubit de părinţii lui, a fost iubit de Patriarhul Iacob. Frăţii lui l-au vândut în Egipt. A ajuns în Egipt şi aşezarea sufletului său a fost probată într-o ispită peste care a trecut. A ajuns în închisoare învinuit fiind de păcate, el, care a ţinut să rămână... Citește mai departe...»

Sãptãmâna Patimilor – Lunea Mare

Biserica a rânduit ca la sinaxarul zilei de luni din Săptămâna Patimilor să se facă pomenirea lui Iosif, fiul patriarhului Iacob şi a smochinului neroditor.

Numele de Iosif înseamnă "El (Domnul) adaugă". Acesta a fost cel de-al unsprezecelea fiu al lui Iacob şi primul al Rahilei.

Sfânta Scriptură ne mărturiseşte că într-o zi, bătrânul Iacob îl trimite pe Iosif să-i aducă veşti despre frăţii lui, care erau plecaţi cu oile la câmp. Frăţii săi, erau invidioşi pe acesta din momentul în care le vestise câteva vise: "Eram la câmp cu toţii şi legam snopi. Snopii mei stăteau drept, iar ai voştri se plecau spre ai mei", "se părea că soarele, lună şi unsprezece stele se aplecau şi se închinau în faţa mea". În urmă acestor descoperiri, fraţii săi şi-au pus în gând să-l omoare.

Văzându-l de departe că vine de la casa tatălui spre ei, aceştia au zis: "Iată visătorul! Haidem să-l omorâm şi să-l aruncăm într-un puţ şi să zicem că l-a mâncat o fiară sălbatică şi vom vedea ce se va alege de visurile lui". Însă Ruben, unul dintre frăţii săi, le-a zis: "Nu, să nu vărsaţi sânge! Aruncaţi-l mai bine în puţul acela din pustiu, dar mâinile să nu vi le puneţi pe el". Este aruncat în puţ, însă, este scos de acolo pentru a fi vândut cu 30 de arginţi unor negustori.

Pentru a-şi acoperi fapta, frăţii săi au tăiat un ied, au rupt haina lui Iosif şi au înmuiat-o în sânge. Seara, ajunşi acasă, i-au arătat haina lui Iacob, spunandu-i acestuia că Iosif a fost mâncat de o fiară sălbatică.

Iosif, fiul patriarhului Iacob, prefigurarea lui... Citește mai departe...»

Duminica Floriilor

Duminica Floriilor icoana pe sticlăDuminica Floriilor este ziua în care prăznuim Intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, ca împărat biruitor, dar cu înfăţişare smerită, venind călare pe mânzul asinei, împlinire a unei profeţii făcute cu 400 de ani înainte de venirea lui Mesia. Cântările acestei perioade ne îndeamnă nu doar la luptă duhovnicească, ci şi la biruinţă şi bucurie: 'De vreme ce ai legat iadul şi moartea ai omorât şi lumea ai înviat-o, pentru aceasta cu stâlpări Te-au lăudat pruncii, Hristoase, ca pe un biruitor strigându-Ţi astăzi: Osana, Fiul lui David. Pentru aceasta bucurându-ne zicem: Binecuvântat este cel ce vii să chemi pe Adam'.

După Sfântul Gherman I al Constantinopolului şi Nicolae Cabasila, drumul Mântuitorului spre Ierusalim şi spre Pătimirile Sale este comemorat la fiecare Liturghie prin Vohodul sau Ieşirea Mare. Preotul iese din altar pe uşa dinspre miazănoapte cu darurile pregătite la proscomidiar, în timp ce strana cântă 'Ca pe împăratul tuturor să-L primim...', traversează naosul, pentru a intra înapoi prin uşile împărăteşti. El... Citește mai departe...»

Page 6 of 12
1 3 4 5 6 7 8 9 12