Evangelia zilei:
Cautã:

Predici

Page 2 of 9
1 2 3 4 5 9

Intrarea Domnului in Ierusalim – predici ale Sf. Luca al Crimeei şi Ignatie Briancianinov

Predica Sfântului Luca

Acum prăznuim unul dintre cele mai mari evenimente din viaţa pământească a Domnului nostru Iisus Hristos: intrarea Lui sărbătorească în Ierusalim. În zilele acelea, cetatea era plină cu oameni veniţi de pretutindeni la marea sărbătoare a Paştilor. Ea răsuna de zvonurile privitoare la Marele Proroc şi Făcător de minuni din Nazaret, Ce tocmai săvârşise cea mai mare dintre nenumăratele Sale minuni – învierea lui Lazăr, care zăcuse patru zile în mormânt, şi aştepta sosirea Lui, şi se pregătea să îl întâmpine sărbătoreşte. Hristos Se ferise întotdeauna de cinstiri, poruncindu-le dracilor pe care îi scotea să nu dea de ştire că El ,este Fiul lui Dumnezeu, iar celor vindecaţi să nu povestească despre minunea vindecării lor. Acum însă venise vremea, să descopere oamenilor vrednicia Sa de Mesia, şi intrarea în Ierusalim avea drept scop tocmai lucrul acesta: să vestească tuturor că a venit Mesia.

Totuşi, El n-a venit ca să Se facă împărat pământesc ori să aşeze poporul israelit mai presus de toate celelalte popoare, deşi tocmai aceasta era aşteptarea iudeilor, împărăţia lui Hristos nu este din această lume, şi slava Lui nu putea să aibă nimic în comun cu ... Citește mai departe...»

Predicã la Duminica Sfintei Maria Egipteanca – Douã convorbiri de tainã

Sfanta Maria EgipteancaTraditia Bisericii ne indeamna sa ne amintim astazi de Sfanta Maria Egipteanca. Asa cum duminica trecuta ne-a pus in fata chipul unui mare Sfant si ascet, Ioan Scararul, si asa cum mai inainte ne pusese inainte chipul Sfantului Grigorie Palama, acum ne aduce in fata un chip de sfanta femeie nevoitoare, asceta, care a petrecut multi ani in pustie si s-a invrednicit de darul facerii de minuni.

Nu este prima femeie intrata in calendarul Bisericii noastre. De altfel, femeile au avut un rol important in istoria crestina, in istoria vestirii crestine, in istoria mantuirii. Daca n-ar fi decat sa pomenim de Maica Domnului, si apoi sa ne amintim de Sfintele Mironosite, care, inaintea altora, au aflat despre invierea Domnului si au fost cele dintai care au vestit-o, si inca ar fi foarte mult.

Cea dintai predica crestina, dupa Inviere, a fost rostita de mironosite. Acest lucru nu se scoate intotdeauna in evidenta, nu se observa. Se lasa in umbra. E drept ca a fost o predica foarte scurta, dar a fost predica, vestire: "Hristos a inviat!" Cand, ducandu-se la mormant, dimineata, au gasit mormantul gol, si au vorbit cu ingerii si chiar cu Iisus, s-au intors la ceilalti cu grabire si spaima, cu bucurie si cu nerabdare, sa le spuna ca "Hristos a inviat".

Biserica ne intalneste astazi cu chipul Sfanta Maria Egipteanca, in aceasta perioada a anului - Postul cel Mare - tocmai pentru ca... Citește mai departe...»

Predicã la Duminica a 4 – a din Postul Mare (Duminica Sfântului Ioan Scãrarul)


Smerita cugetare arată cel care ocărât fiind de altul nu și micșorează dragostea față de acesta Sfântul Ioan Scararul

Marcu 9, 17-31
17. Şi I-a răspuns unul din mulţime: „Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut.
18. Şi oriunde îl apucă, îl aruncă la pământ şi face spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte. Şi le-am spus ucenicilor Tăi să-l scoată, dar ei n’au fost în stare”.
19. Iar El, răspunzându-le, a zis: „O, neam necredincios, până când voi fi cu voi? până când vă voi răbda? Aduceţi-l la Mine!”
20. Şi l-au adus la El. Şi, văzându-L, duhul îndată l-a zguduit pe copil; şi... Citește mai departe...»

Duminica a 3 – a din Post a Sfintei Cruci

Dumi­ni­ca a 3‑a din Post
A Sfin­tei Cruci

Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Pro­o­roc Ioad;

Sf. Euvu­la, mama Sf. Pantelimon

 

Sfân­ta Evan­ghe­lie după Mar­cu, Capi­to­lul 8, 34–38.

A Sfin­tei Cruci

34. Şi chemând la Sine mulţi­mea, împre­u­nă cu uce­ni­cii Săi, le‑a
zis: Ori­ci­ne voieş­te să vină după Mine să se lepe­de de sine, să-şi ia
cru­cea şi să-Mi urmeze Mie.
35. Căci cine va voi să-şi sca­pe sufle­tul îl va pier­de, iar cine va
pier­de sufle­tul Său pen­tru Mine şi pen­tru Evan­ghe­lie, ace­la îl va
scăpa.
36. Căci ce‑i folo­seş­te omu­lui să câş­ti­ge lumea întrea­gă, dacă-şi
pier­de sufletul?
37. Sau ce ar putea să dea omul, în schimb, pen­tru sufle­tul sãu?
38. Căci de cel ce se va ruşi­na de Mine şi de cuvin­te­le Mele, în
nea­mul aces­ta desfrâ­nat şi păcă­tos, şi Fiul Omu­lui Se va ruşi­na de
el, când va veni întru sla­va Tată­lui său cu sfinţii îngeri. 

Continue reading

Page 2 of 9
1 2 3 4 5 9