Evangelia zilei:
Cautã:

Film Ortodox – Pãpuşa copilei nãscute în seara de Crãciun

Mări­mea textului:
Mic | Mare

 

 

 


Un film de scurt metraj. Per­so­na­jul prin­ci­pal este o mică feti­ţă de șap­te ani­şori, a cărei zi de naș­te­re cade în aju­nul Cră­ci­u­nu­lui. Din cau­za sără­ci­ei ea deci­de să-şi vân­dă păpu­şa pre­fe­ra­tă pen­tru a putea pro­cu­ra o pla­pu­mă pen­tru mama bol­na­vă. Dorind să dea un anu­nţ, se adre­sea­ză la edi­to­rul unui ziar, isto­ria evo­lu­ând neaș­tep­tat. Vizio­na­re plă­cu­tă. Doam­ne ajută.

Print Friendly, PDF & Email
Dis­tri­bu­ie:

Lasã un Rãspuns:

Lasă un Răspuns: