Evangelia zilei:
Cautã:

Chudo 2009 (Minunea)

Mări­mea tex­tu­lui:
Mic | Mare

 

 

 

The Miracle 1

Chudo 2009

Fil­mul este inspi­rat din via­ta rea­la si poves­tes­te o minu­ne a Sfan­tu­lui Nico­lae, care s‑a petre­cut in anul 1956 intr-un mic ora­sel rusesc. In scri­e­ri­le orto­do­xe minu­nea este cunos­cu­ta sub nume­le “Zoia cea de pia­tra”. Dato­ri­ta regi­mu­lui comu­nist, care a facut tot posi­bi­lul ca minu­nea sa fie ascun­sa , fil­mul a fost rea­li­zat abia in anul 2009 de catre regi­zo­rul rus Ale­xan­dru Pro­sh­kin. Zoia avu­se­se o rela­tie cu un zia­rist insu­rat care ii pro­mi­se­se ca o ia de nevas­ta. Dorind sa dea o petre­ce­re de Anul Nou si fiind atee, fata ii cere mamei sale sa stran­ga icoa­ne­le vechi de pe pereti. Feme­ia le stran­ge, mai putin icoa­na Sfan­tu­lui Nico­lae, si le da pre­o­tu­lui din sat. In noap­tea Anu­lui Nou , luati de bau­tu­ra , petre­ce­rea se incin­ge, cei pre­zen­ti ince­pand sa o intre­be unde ii este pri­e­te­nul, pe care il che­ma Nico­lae.

Atunci fata ia in dera­de­re icoa­na Sfan­tu­lui Nico­lae si ince­pe sa danse­ze cu ea spu­nand ca el este pri­e­te­nul ei. In numai cate­va secun­de se aude un zgo­mot si o lumi­na ca de ful­ger, casa se zgu­du­ie, iar fata rama­ne incre­me­ni­ta cu icoa­na in bra­te. Impie­tri­rea fizi­ca a fetei a durat 4 luni de zile, au fost che­mati toti: poli­tie, secu­ri­ta­te, mem­bri de par­tid, medici si in final pre­o­ti. Ace­le seri­gi­lor nu intrau in cor­pul fetei, si nu a putut fi muta­ta sub nici un chip din locul res­pec­tiv, desi era vie, res­pi­ra, fata a ramas incre­me­ni­ta , fara sa bea sau sa fie hra­ni­ta, nici macar cal­du­ra nu se mai facea in casa , timp de 4 luni de zile cand in final Sfan­tu­lui Nico­lae i s‑a facut mila de ea si a readus‑o la nor­mal.

Print Friendly, PDF & Email
Dis­tri­bu­ie:

Lasã un Rãspuns:

Lasă un Răspuns: