Evangelia zilei:
Cautã:

Tipuri de cruci

Mări­mea textului:
Mic | Mare

 

 

 

Ter­me­nul „cru­ce” pro­vi­ne de la cuvan­tul latin „crux”, care are sen­sul de „stalp”, „spanzu­ra­toa­re”. Ter­me­nul gre­cesc pen­tru a desem­na ace­la­si obiect este „sta­u­ros” care a deri­vat din lite­ra “tau”.

Cru­cea este un sim­bol in for­ma de inter­sec­tie, alca­tu­it din doua sau mai mul­te linii si nu la toa­te reli­gi­i­le ara­ta la fel. Iata mai jos cate­va tipuri de cruci:

* cru­cea lati­na sau cris­ti­ca (al doi­lea ter­men este rar folosit)
* cru­cea in tau sau cru­cea Sfan­tu­lui Anton
* cru­cea Sfan­tu­lui Andrei
* cru­cea Sfan­tu­lui Petru (cru­cea lati­na inver­sa­ta, folo­si­ta pen­tru mar­ti­ri­ul Sfan­tu­lui Petru, care, con­form legen­dei, din sme­re­nie fata de Iisus Hris­tos, nu s‑a sim­tit sufi­cient de demn pen­tru a muri in ace­ea­si pozi­tie ca si Dum­ne­ze­ul lui)

* cru­cea bascilor

Cruce 1

* cru­cea celtica
* cru­cea sarbească 
* cru­cea papală 

* cru­ce grea­că (lini­i­le sunt ega­le in lun­gi­me si se inter­sec­tea­za in mijloc) 
* cru­cea egip­tea­nă sau Ankh

Cruce 2

* cru­cea floa­re de crin
* cru­cea ascu­ti­ta cu trei picioa­re si un varf orien­tat in jos
* cru­cea anco­ra (cru­ce gre­a­ca cu anco­re la cape­te­le fie­ca­rei linii)
* cru­ce ruseas­ca (cru­ce lati­na, cu inca o linie pes­te linia inferioara)
* cru­cea orto­do­xa (cru­cea de Lore­na cu o linie pes­te linia inferioara)

* cru­cea in tri­foi sau Cru­cea Sfan­tu­lui Mau­ri­ce (cru­ce gre­a­ca, cu cape­te de tri­foi la fie­ca­re linie)

Cruce 3

* cru­cea de Lore­na sau cru­cea patriarhala
* cru­cea malteza
* cru­cea Ieru­sa­li­mu­lui (fie­ca­re regiu­ne din­tre linii con­ti­ne o cru­ce greaca)
* cru­ce Occitana
* Zvastica 

Cruce 4

* cru­cea hughenotilor
* cru­cea nordica 
* cru­cea dominicana

* cru­cea pat­tée (cru­ce ale caror linii se extind la capete)

Print Friendly, PDF & Email
Dis­tri­bu­ie:

Lasã un Rãspuns:

Lasă un Răspuns: