Evangelia zilei:
Cautã:

Scrisoare cãtre un creştin luptãtor

Mări­mea textului:
Mic | Mare

 

 

 

Împa­că-te cu per­soa­na ace­ea care te necă­jeş­te şi-ţi cre­ează ispi­te. Împa­că-te cu el cu bucu­rie. Roa­gă-te pen­tru el zil­nic. Încear­că mereu să‑i faci bine, să‑i acorzi întâi­e­ta­te, să‑i vor­beşti cu dra­gos­te, iar Dum­ne­zeu Îşi va face lucra­rea Sa şi va îndrep­ta lucrurile!
Carte de Rugăciuni

Împa­că-te cu per­soa­na ace­ea care te necă­jeş­te şi-ţi cre­ează ispi­te. Împa­că-te cu el cu bucu­rie. Roa­gă-te pen­tru el zil­nic. Încear­că mereu să‑i faci bine, să‑i acorzi întâi­e­ta­te, să‑i vor­beşti cu dra­gos­te, iar Dum­ne­zeu Îşi va face lucra­rea Sa şi va îndrep­ta lucru­ri­le. Atunci Hris­to­sul nos­tru va fi slă­vit, iar dia­vo­lul, care îna­lţă toa­te pie­di­ci­le, va fi alun­gat. Nevo­ieş­te-te, mai ales, să nu mai cri­tici şi să nu mai minţi. Cano­nul tău este de a face un şirag de meta­nii zil­nic, rugân­du-te pen­tru aceas­tă per­soa­nă care te ură­ş­te, aşa încât Dum­ne­zeu sa‑l lumi­ne­ze spre căinţa şi mai fă zece meta­nii în plus zil­nic timp de o lună. Dacă aceas­tă per­soa­nă face ceva împo­tri­va ta, treci cu vede­rea ori­ce şi rab­dă. Lasă-te nedrep­ta­ţit, dar nu nedrep­tă­ţi; lasă-te păl­mu­it, dar nu răs­pun­de pro­vo­că­rii: lasă-te cri­ti­cat, dar nu cri­ti­ca. Atunci când vei face toa­te aces­tea, atunci Fiul lui Dum­ne­zeu, împre­u­nă cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, Îşi vor face locaş în sufle­tul tau. “Lup­tă-te lup­ta cea buna a cre­dinţei” (I Tim. 6, 12), treci cu vede­rea fap­te­le aces­tei per­soa­ne, aşa pre­cum Hris­tos ţi‑a tre­cut cu vede­rea păcatele.

(Comori duhov­ni­ceşti din Sfân­tul Mun­te Athos, cule­se din scri­so­ri­le şi omi­li­i­le Avvei Efrem, Edi­tu­ra Buna­ves­ti­re, p. 226)

Print Friendly, PDF & Email
Dis­tri­bu­ie:

Lasã un Rãspuns:

Lasă un Răspuns: