Evangelia zilei:
Cautã:

Troparul Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirei Lichiei

Mări­mea textului:
Mic | Mare

 

 

 

Tro­pa­rul Sfân­tu­lui Mare Ierarh Nico­lae, Arhi­e­pi­sco­pul Mire­lor Lichiei

Îndrep­tă­tor cre­dinţei şi chip blân­deţi­lor, învă­ţă­tor înfrâ­nă­rii te-ai ară­tat pe tine, tur­mei tale, ade­vă­rul lucru­ri­lor. Pen­tru aceas­ta ai câş­ti­gat cu sme­re­nia cele îna­l­te, cu sără­cia cele boga­te. Părin­te Ierar­he Nico­lae, roa­gă pe Hris­tos Dum­ne­zeu să mân­tu­ias­că sufle­te­le noastre.

Print Friendly, PDF & Email
Dis­tri­bu­ie:

Lasã un Rãspuns:

Lasă un Răspuns: