Evangelia zilei:
Cautã:

Rugãciune cãtre Sfântul Mare Mucenic Dimitrie

Mări­mea textului:
Mic | Mare

 

 

 

Tu cel care stai înaintea lui HristosMare muce­ni­ce Dimi­trie, izvorâ­to­ru­le de mir, cel care ai ruşi­nat păgâ­nă­ta­tea, ple­cân­du-ne genun­chii îna­in­tea ta, ne rugăm ţie cu umi­linţă: Tu, cel care stai îna­in­tea lui Hris­tos, vin­de­că-ne prin rugă­ciu­nea ta de pati­mi­le sufle­teşti şi tru­peşti care ne apa­să! Lumi­nea­ză-ne sufle­te­le moleşi­te de păca­te, tu, cel care te-ai lup­tat cu tăria Duhu­lui pen­tru ade­ve­ri­rea cre­dinţei adevărate!
Fereş­te-ne, sfin­te, prin iubi­toa­rea ta mij­lo­ci­re, de ori­ce întâm­plări rele: de boli, de nepu­tinţe, de potop, de foc, de cutre­mur, de vra­j­bă, de lip­suri, de răz­bo­i­ul din­tre noi, de vră­j­ma­şii văzu­ţi şi de cei nevă­zu­ţi şi de toa­te pri­mej­di­i­le, ca să ne învred­ni­cim şi noi, păcă­toşii, în vea­cul ce va să fie, ca împre­u­nă cu tine şi cu toţi sfinţii, să‑L slă­vim cu bucu­rie pe Dum­ne­zeu şi să deve­nim păr­ta­şi vieţii veş­ni­ce. Amin!

Print Friendly, PDF & Email
Dis­tri­bu­ie:

Lasã un Rãspuns:

Lasă un Răspuns: