Evangelia zilei:
Cautã:

Profetii

Page 2 of 2
1 2

Proorociri despre vremurile din urmã (3)

Atomic bomb

Profeția Sfântului Nifon

Până la sfârșitul lumii, nu vor lipsi profeții lui Dumnezeu, după cum nici slujitorii diavolului nu vor lipsi niciodată. Însă în zilele din urmă câți vor sluji cu adevărat, cu credința lui Dumnezeu, cu multă înțelepciune se vor ascunde de oameni. Și cu toate că nu vor face semne și minuni ca Sfinții cei de demult, vor merge însă pe calea cea anevoioasă cu multă smerenie.
Aceștia se vor afla în Împărăția Cerurilor mai mari decât părinții care au făcut minuni, pentru că în vremea lor adică în aceste zile în care trăim noi astăzi, ale lui antihrist, nu se află nimeni ca să facă semne și minuni, ca să înfierbânte râvna lor spre nevoințele cele duhovnicești. Pentru că în toată lumea, câți vor ocupa tronurile arhierești vor fi cu totul nevrednici și nu vor avea nici o idee de fapte bune. Dar și stareții, conducătorii monahilor, vor fi la fel. Vor fi biruiți de lăcomia pântecelui și slavă deșartă, și vor fi pricină de sminteli oamenilor, mai mult decât pildă de fapte bune. Și de aceea nici nu se vor mai gândi la lucrarea faptelor bune. Peste tot va stăpâni iubirea de arginți. Dar vai de monahii care se străduiesc să adune bani, că... Citește mai departe...»

Proorociri despre vremurile din urmã (2)

Cei 4 călăreți
Proorocirea Sf. Andrei cel Nebun pentru Hristos

Odată liniștindu-se cuviosul Epifanie cu cuviosul Andrei, l-a întrebat pe acesta zicându-i: "Spune-mi, părinte, te rog, cum va fi sfârșitul acestei lumi și când va fi începutul durerilor? Și cum vor cunoaște oamenii că este aproape sfârșitul lumii și prin ce semne vor fi arătările? Și cum se va știi că acest oraș, noul Ierusalim (Constantinopolul), și ce se va întâmpla cu bisericile, sfintele cruci, sfintele icoane și sfintele moaște ? Te rog arată-mi, pentru că te știu pe tine și pe cei asemenea cu tine. Că a zis Domnul Dumnezeu: vouă vi s-a dat a ști tainele Împărăției Cerurilor, și cu cât mai mult ale lumii.

Iar cuviosul a zis: "Ascultă fiule, pentru începutul durerilor și sfârșitul lumii și celelalte. În zilele cele mai de pe urmă, se va ridica la împărăție dintre cei săraci și va împărăți întru multă dreptate. Și vor înceta toate războaiele și va îmbogăți pe cei săraci și va fi ca în vremea lui Noe, iar nu după vicleșugurile celor de atunci, ci cu liniște, și va îmbogăți pe toți oamenii. În zilele acelea se vor afla oamenii în multă pace, mâncând și... Citește mai departe...»

Proorociri despre vremurile din urmã (1)

Cei 4 călăreți
În primul rând aș vrea să fac un anunț. Administratorul și cel căruia îi aparține acest blog este momentan în imposibilitate să se ocupe de acesta așa că m-a rugat pe mine să scriu articole și toate cele ( e vorba de o situație temporară ce ar trebui să se rezolve până la sfârșitul anului ). Astfel că m-am hotărât să aleg o temă pe care să scriu mai multe articole.

Prima temă aleasă se referă la proorocirile Sfinților Părintți despre vremurile din urmă ( vremuri ce pare că le trăim noi astăzi ).

 

Profeția Sfântului Nil Athonitul

 

     Pe la anul 1900, mergând spre jumătatea mileniului al optulea de la facerea lumii, acesta se va schimba și se va face de nerecunoscut.

     Când se va apropia vremea venirii lui Antihrist, se va întuneca mintea omului de toate patimile cele trupești ale curviei, și foarte mult se va înmulți necredința și fărădelegea. Atunci omul va deveni de nerecunoscut, schimbându-se fețele oamenilor, și nu se vor mai cunoaste fețele bărbaților de ale femeilor, pentru nerușinata îmbrăcăminte și a părului din cap.

     Oamenii din vremea aceea se vor înrăi ca niște fiare sălbatice, fiind înșelați de Antihrist. Nu vor da respect părinților și celor mai bătrâni,... Citește mai departe...»

Page 2 of 2
1 2