Evangelia zilei:
Cautã:

Povestioare ortodoxe

Page 2 of 2
1 2

Noi Minuni ale Sfântului Nicolae (1)

Misionarii Ortodoxiei

Hra­nă duhovnicească


Cunoa­ş­te­re, tră­i­re şi măr­tu­ri­si­re a Ortodoxiei


Tra­du­ce­re din lim­ba rusă de Lucia Ciornea

Milos­ti­vul făcă­tor de minuni
Aceas­tă poves­ti­re des­pre mij­lo­ci­rea ierar­hu­lui Nico­lae am auzit‑o de la soa­cra mea, Evdo­kia Sido­rov­na tereş­ko­vet. tatăl ei, tânăr pe atunci, a fost mobi­li­zat pen­tru răz­bo­i­ul ruso-turc. Avea deja sotie Continue reading

Viata Sfântului Nicolae, povestioarã explicatã pentru copii (animatã)

Cel între sfinţi Părintele nostru Nicolae a trăit pe vremea împăraţilor Diocleţian şi Maximian. Mai întâi a strălucit prin vieţuire călugărească; iar pentru viaţa lui îmbunătăţită a fost făcut arhiereu. Dar pentru că sfântul propovăduia cu îndrăzneala credinţă în Hristos a fost prins de mai-marii cetăţii, a fost bătut şi chinuit, apoi aruncat în temniţă, împreună cu alţi creştini. Când marele şi binecredinciosul împărat Constantin a ajuns, cu voia lui Dumnezeu, împărat al românilor, au fost eliberaţi din legături toţi cei închişi şi, odată cu aceştia, şi Sfântul Nicolae, care s-a dus în Mira. Nu după multă vreme a fost adunat de marele Constantin cel dintâi sinod de la Niceea, la care a luat parte şi minunatul Nicolae.

Sfântul Nicolae a făcut multe minuni aşa cum arată Istoria vieţii sale. A izbăvit de la moarte pe trei bărbaţi năpăstuiţi pe nedrept. Pe când aceştia erau în închisoare au aflat de timpul când aveau să fie omorâţi şi au chemat pe sfânt în ajutor; i-au pomenit şi de binefacerile ce le făcuse cu alţii, cum izbăvise de moarte pe alţi trei bărbaţi din Lichia. Iar Sfântul Nicolae, cel grabnic spre ajutor şi gata spre apărare, s-a arătat în vis împăratului şi eparhului; pe eparh l-a mustrat pentru că a defăimat împăratului pe cei trei bărbaţi, iar împăratului i-a arătat şi i-a dovedit că bărbaţii aceia sunt... Citește mai departe...»

Page 2 of 2
1 2