Evangelia zilei:
Cautã:

Prohodul Adormirii Maicii Domnului

Mări­mea tex­tu­lui:
Mic | Mare

 

 

 

Proho­dul Mai­cii Dom­nu­lui - Fiind pusa in mij­lo­cul Bise­ri­cii, Sfan­ta Icoa­na a “Ador­mi­rii Prea Sfin­te Nas­ca­toa­re de Dum­ne­zeu” pre­o­tii stau impre­jur, imbra­cati in toa­te podoa­be­le pre­o­tes­ti; iar cel mai mare, luand cadel­ni­ta si cadind in cru­ce ina­in­tea Icoa­nei, ince­pe a can­ta acest tro­par pe gla­sul al cin­ci­lea

(Aco­lo unde se va afla Epi­ta­ful Ador­mi­rii sa se urmeze dupa tipi­cul aflat la sfar­si­tul aces­tui Prohod)

Epitaf brodat Maica Domnului 2

Proho­dul Mai­cii Dom­nu­lui – STAREA INTAI

1. In mor­mant Via­ta
Ai fost pus, Hris­to­a­se,
Si‑a vie­tii Mai­ca-acum intra in mor­mant
Si se muta la via­ta cea de sus.

2. Tu nas­cand Via­ta,
Pe a tot-Dum­ne­zeu
Si via­ta, Prea Cura­ta schimband‑o
La via­ta cea de sus te-ai si mutat.

3. Te marim pe tine,
Mai­ca prea cura­ta,
Si-ador­mi­rea ta cin­stim, praznuind‑o
Cu soli­rea-ti puru­rea fiind pazi­ti.

4. Feri­ci­mu-te toti,
O prea sfan­ta Mai­ca,
Inchi­nan­du-ne cin­sti­tei tale mutari,
Cea de care inge­rii s‑au minu­nat.

5. Te marim pe tine,
Mai­ca a lui Hris­tos,
Care far a de saman­ta ai zami­slit
Si a a ta muta­re toti o prea­ma­rim.

6. Feri­ci­mu-te toti,
Mai­ca a lui Hris­tos
Ceea ceai pri­ci­nu­it pe noul Adam,
Si-ador­mi­rea-ti cu cre­din­ta o cin­stim.

7. Te marim, Fecioa­ra
Puru­rea cin­sti­ta
Si icoa­nei tale ne inchi­nam,
Ca la oglin­di­rea sfan­tu­lui tau chip.

8. Feri­ci­mu-te toti,
Mai­ca a lui Hris­tos,
Ca pe ruga­toa­rea puru­rea pen­tru noi
Si ca pe o soli­toa­re pen­tru toti.

9. A feri­ci­ti­lor
Tai parin­ti stra­lu­ci­ti,
Tu prea feri­ci­ta fii­ca lor te-ai facut
Si pe toa­te nea­mu­ri­le ai intre­cut.

10. Drept-mari­tori pre­o­ti
Si popor cre­din­cios
Cu sme­re­nie cadem la sicri­ul tau
Prea cura­ta Mai­ca lui Ema­nuil.

11. Mul­ti­mea de pus­t­nici,
Cete de cuvi­o­si
O, voi tineri si fecioa­re, cu cei batrani
Can­tati ador­mi­rea prea Cura­tei Maici.

12. O voi domni­tori mari, 
Toti acum lau­dati
Stra­mu­ta­rea prea cura­tei Impa­ra­te­se
Ce‑a nas­cut pe Impa­ra­tul tutu­ror.

13. Cine dar va spu­ne
Bucu­ria mul­ta
Ce‑a cuprins pe Mai­ca Dom­nu­lui Iisus
Cand i sa ves­tit muta­rea Ei la cer.

14. Suind Prea Cura­ta
Mun­te­le Ele­on
Si in mana de la inger floa­re luand
Catre Cel nas­cut din Ea se inchi­na.

15. A mun­te­lui saduri.
Tie ti se-nchi­na,
Prea Cura­ta, vazand ramu­ra de finic
Ca la Mai­ca Celui atot­zi­di­tor.

16. Gla­sul Celui de sus
Fara veste‑a grait
De muta­rea ta iubi­tu­lui uce­nic,
In Efes fiind cu slu­j­ba lui Hris­tos.

17. “Mergi la Ghet­si­i­nani
Iute si prea degrab,
Caci se muta Mai­ca Dom­nu­lui sus la cer,
Facand cea de pe pamant muta­rea sa”.

18. O minuni strai­ne,
Mari si dum­ne­ze­ies­ti,
Cum de nori pe sus, Cura­ta, s‑adusera
La inmor­man­ta­rea ta, apos­to­lii!

19. Venind de la mar­gini
Cea­ta de uce­nici
Minu­nat de nori pur­ta­tu-s‑a prin vaz­duh,
Ca sa-ngroa­pe tru­pul Mai­cii lui Hris­tos.

20. De la mar­gini vine
Cea­ta de uce­nici,
Ca sa-ngroa­pe in mor­mant preas­fan­tul sau trup,
Cea muta­ta negrait de pe pamant.

21. Din­tre ale lumii
Mar­gini pan-la mar­gini,
Adu­nan­du-se sobo­rul apos­to­lesc
Pe Cea fara de pri­ha­na prea­ma­resc.

22. Coruri de la arhan­gheli
Si de la ingeri cete
Adu­nan­du-se la sfan­ta muta­rea ta,
Te maresc in can­turi, spai­man­tan­du-se.

23. Sta­pa­nul ca Fiu dand
Haruri Mai­cii Sale,
Din ceres­ti­le laca­suri sa pogo­rat,
Ca pe-al Mai­cii Sale Duh sa‑l poar­te sus.

24. La a ta cura­ta,
Cin­stit-ador­mi­re,
A venit intreg sobo­rul cel inge­resc,
Iara cea­ta de apos­toli te plan­gea.

25. Ade­var minu­ne
Straina‑i a pri­vi
Si‑a vedea pe Dum­ne­zeu ca un om pri­mind
In maini sufle­tul prea sfin­tei Sale Maici.

26. Ceea ce suit-ai
La laca­suri ceres­ti
Nu lip­si, Sta­pa­na noas­tra, pri­vind spre noi,
Spre cei ce cu drag cin­stim muta­rea ta.

27. Inal­tand Fecioa­ra
Mai­ni­le sale‑n sus
Cre­din­cio­sii toti se roa­ga a fi pazi­ti
Prin muta­rea Ei la Fiul sau iubit.

28. Mori acum si te duci
La via­ta de sus
Ci sa nu ne para­ses­ti pe noi, robii tai,
Ves­nic trea­za Soli­toa­re pen­tru toti.

29. Minu­ne prea mare
Este a se vedea,
Cum ceea care Via­ta lumii nas­cu
Mor­tii cei fires­ti par­ta­sa sa facut.

30. Prunc fiind Iisus,
Fiul Celui de sus,
Se pur­ta de prea cura­te­le tale maini,
Iar acum El poarta‑n maini sufle­tul tau.

31. Uce­ni­ce Petre
Si cei­lalti uce­nici
Bun ramas de petre­ca­nie cuvan­tand
A can­ta ince­peti Mai­cii Dom­nu­lui.

32. Feri­ci­mu-te toti,
Mai­ca prea cura­ta,
Si muta­rea-ti praz­nu­ind, cu toti te cin­stim,
Caci te-ai dus de pe pamant la cei de sus.

33. Muta­tu-te-ai de jos
La via­ta se sus,
Dara osti­le de ingeri s‑au ins­pai­man­tat,
Cand al tau duh Tata­lui ceresc ai dat.

34. Dus­ma­nii tai cei rai,
Si prea inse­la­tori
Vrand sa-ti arda tru­pul ca nis­te pagani
S‑au orbit de dreap­ta Celui Prea Inalt.

35. Sabie gro­za­va
Cu taie­rea sclipi
Impo­tri­va celui sin­gur semet por­nit
Spre cura­ta Mai­ca a lui Dum­ne­zeu.

36. Nemer­ni­cul vra­j­mas, 
Patul vrand a‑ti sur­pa,
Neva­zut a pati­mit taie­rea de maini
Tica­loa­se ce de pat s‑au fost atins.

37. A ceres­ti­lor osti,
Dulci can­tari si fru­mos
Potri­vi­te s‑auzeau de toti ce erau
Pri­vind ador­mi­rea Mai­cii Dom­nu­lui.

38. Ceea ce nas­cut-ai Pe Hris­tos Via­ta,
Spu­ne dara cum de moar­te te-mpar­ta­si­si?
O cunoas­te numai Cel nas­cut al tau.

39. Prea cura­ta Mai­ca 
Prea cin­sti­ta Sfan­ta,
Dupa stra­lu­cit-acum ador­mi­rea ta,
Apa­ra pe cei ce cred intru Hris­tos.

40. Pe cei ce muta­rea-ti
Cre­din­cios praz­nu­iesc,
Tu‑i aco­pe­ra si‑i apa­ra de nevoi,
Prea cura­ta tot­dea­u­na rama­nand.

41. Din gre­le pri­mej­dii
Si de lim­bi vicle­ne
Scapi pe cei ce can­ta-acum ador­mi­rea ta,
Prea cin­sti­ta Solitoare‑a tutu­ror.

42. Catre Dom­nul te am
Soli­toa­re si-aju­tor,
Prea cura­ta Nas­ca­toa­re de Dum­ne­zeu,
Ca Tu din pri­mej­dii sa ma man­tu­ies­ti.

43. Ina­in­te iti stam,
Mai­ca lui Dum­ne­zeu,
Pome­ni­rea ta din ini­ma lau­dand,
Can­tari sfin­te cu buze­le ver­suim.

44. Insu­fle­ti­te Cer
Ce-nca­pu­si pe Dom­nul,
La cereas­ca locu­in­ta te-ai ridi­cat
Si pe lumea cea de sus ai lumi­nat.

45. Cei ce cu dorin­ta
Savar­sim, prea sfan­ta
Mai­ca si Fecioa­ra, astazi muta­rea ta,
Man­tu­i­ti sa fim de patimi ne rugam.

46. Pro­o­ro­cul David,
Stru­nin­du-si lau­ta,
Te mares­te Prea Cura­ta, can­tan­du-te
Si-ador­mi­rea ta cu drag vestind‑o.

47. Cre­din­cioa­se cete
Can­ta chi­vo­tu­lui
Imple­ti­te ver­su­iri de ceres­ti can­tari
Celei duse la odih­na cea de sus.

48. Tie ce nas­cut-ai
Pe Hris­tos Via­ta
Cu cre­din­ta iti can­tam si te prea cin­stim
Si muta­rea ta, Fecioa­ra o marim.

49. Mul­ti­me de oameni
Lau­da pe Prun­ca,
Marind, Prea Cura­ta, si ador­mi­rea ta
Cea can­ta­ta de sobo­rul inge­resc.

50. A toti cre­din­cio­sii
Din nevoi sca­pa­re,
Milu­ies­te, Nas­ca­toa­re de Dum­ne­zeu,
Pe cati can­ta astazi ador­mi­rea ta.

51. Pro­o­ro­cii can­d­va,
Prea Cura­ta, ves­tind
Ador­mi­rea ta, Fecioa­ra, o au vazut
Si mul­timi de ingeri o au lau­dat.

52. Intr‑a mor­tii umbra
Se ingroa­pa acum
Ceea ce nas­cu Via­ta, mutan­du-se
De la voi la Tro­nul cel ves­nic de sus.

53. Cer­tati cu Dum­ne­zeu
Fiind, ne-am impa­cat
Intru tine, Nas­ca­toa­re de Dum­ne­zeu,
Deci Fecioa­ra ador­mi­rea ta marim.

54. Prea lumii, Sta­pa­na,
Prea cura­ta pri­vind,
Stra­lu­cit ca sa se-ncu­ie‑n mor­mant acum,
O, tu sat Ghet­si­mani, te bucu­ra!

55. Mult dum­ne­ze­ies­cul
David s‑a bucu­rat
Psalmi can­tand scu­la­rii tale celei din morti,
O, Tu al lui Dum­ne­zeu sicriu sfin­tit.

56. Savar­sim toti astazi
Duce­rea de la noi
A Mai­cii Cuvan­tu­lui, cura­tin­du-ne
Min­tea, ini­ma, tru­pul si sufle­tul.

57. A Dom­nu­lui Mai­ca,
Pe cei drept-mari­tori
Care cin­ste dau muta­rii tale, fa‑i tari
Impo­tri­va lup­ta­to­ri­lor vra­j­ma­si.

58. Dar cum mori, Fecioa­ra,
Care Via­ta ai dat,
Ca si oame­nii fires­ti supu­in­du-te
Si cum rab­da Cel nas­cut far-de pacat?

59. Stan­gan­du-va mar­gini,
Veni­ti sa feri­cim
Cea de-aci dum­ne­ze­ias­ca petre­ce­re
Catre cer a Mai­cii Dom­nu­lui acum.

60. Din cura­te-ti san­giu­iri
Luand trup Iisus,
Pe fla­manzi i‑a satu­rat prea indes­tu­lat
Si afa­ra pe bogati i‑a scos deserti.

61. De a ta muta­re
Sal­ta firea acum,
Vese­lin­du-se cu inge­rii, oame­nii,
ingro­pa­rea ta de obs­te savar­sind.

62. Ceea ce trup de lut
Lui Hris­tos daru­i­si,
Zamislindu‑l, Nas­ca­toa­re de Dum­ne­zeu,
Ruga­ciu­ni­le noas­tre sa nu la treci.

63. La puteri mai-nal­te,
Ceres­ti­le Puteri
Au stri­gat zicand, acum pre­ga­ti­ti-va,
Ca pe Mai­ca Dom­nu­lui sa o pri­mi­ti.

64. Pre­o­ti si noro­dul
Si toti cei cre­din­cio­si,
Cu sme­re­nie te roa­ga, ca sa pri­mes­ti,
O, Sta­pa­na, ruga­ciu­ni­le lor azi.

65. Una Prea Cura­ta,
Tie toti ne rugam,
Ca prin blan­zii si milo­sii tai ochi fru­mo­si
Sa pri­ves­ti spre noi Sme­ri­tii puru­rea.

66. Nas­cand Tu, Cura­ta,
Pe Hris­tos Zidi­tor,
Din nevoi sa man­tu­ias­ca, roa­ga-te Lui,
Pe cei ce cu drag cin­stesc muta­rea ta.

67. Soli­toa­rea lumii,
Scu­tul cres­ti­ni­lor,
Pe cei cati sca­pa la tine acopera‑i,
De ispi­te si nevoi pazind pe toti.

68. Nadej­dea toti avand
La tine, Prea Sfan­ta,
Nenun­ti­ta, Nas­ca­toa­re de Dum­ne­zeu,
In nadej­dea ta noi nu ne potic­nim.

69. Stri­gam toti cin­sti­tul
Glas al lui Gavri­il,
Bucu­ria tutu­ror cre­din­cio­si­lor:
Bucu­rie fie-ti, Mai­ca Dom­nu­lui.

70. De ori­ce ispi­te
Si de mul­te nevoi
Ceea ce pe Dum­ne­zeu, Prea Sfant-ai nas­cut,
Si pe robii tai acum sai izba­ves­ti.

71. Feri­ci­mu-te toti,
Mai­ca lui Dum­ne­zeu,
Pe care tea inchi­pu­it stal­pul cel de foc
Si pe noul Isra­il pova­tu­ies­ti.

72. Feri­ci­mu-te toti,
Mai­ca lui Dum­ne­zeu, Pe care Moi­si de mult te‑a vazut in rug
Ce nears ardea in mun­te­le Sinai.

73. Feri­ci­mu-te toti,
Mai­ca lui Dum­ne­zeu,
Sca­ra-nal­ta insu­fla­ta, ce oare­cand
S‑a vazut de catre drep­tul Iacov.

74. Feri­ci­mu-te toti,
Mai­ca lui Dum­ne­zeu,
Cea pe care Ghe­de­on te‑a inchi­pu­it
Lana uda ce paman­tul rou­rezi.

75. Te marim, Lumi­na
Cea in trei stra­lu­ciri
Pe Parin­te­le, pe Fiul si Duhul Sfant,
Pe Tre­i­mea cea ato­tpu­ter­ni­ca.

76. Feri­ci­mu-te toti
Cre­din­cio­sii tai fii,
Caci pur­ta­si pe Dum­ne­zeu cel nein­ca­put
Ce in tine‑a inca­pea a pri­mit.

77. Te marim pe tine,
Pre­a­cu­ra­ta Mai­ca,
Si prea sfan­ta ador­mi­rea ta o cin­stim,
Si muta­rea ta de pe pamant la cer.

78. In mor­mant via­ta
Ai fost pus, Hris­to­a­se,
Si‑a vie­tii Mai­ca-acum intra in mor­mant
Si se muta la via­ta cea de sus.
Ecte­nia mica si Vos­glas:
Ca s‑a bine­cu­van­tat nume­le Tau…

Epitaf brodat Maica Domnului 4

Proho­dul Mai­cii Dom­nu­lui – STAREA A DOUA

1. Cade-se acum,
Ca sa te marim, Fecioa­ra Mai­ca
Mai cin­sti­ta fiind si mai mari­ta mult
Decat toa­te cete­le cele de sus.

2. Cade-se acum
Sa te feri­cim, Fecioa­ra Mai­ca,
Feri­ci­ta tot­dea­u­na ade­va­rat,
Mai mari­ta decat cei ce au ochi multi.

3. A te ferici
Se cuvi­ne, puru­rea Fecioa­ra,
Ca nas­cand pe Faca­to­rul tau te-ai facut
Decat ceru­ri­le cu mult mai pre­sus.

4. Ca sa te marim
Se cuvi­ne, Nas­ca­toa­re, Doam­na
Ca prin ale tale rugi sa ne-aco­pe­rim
Pen­tru ador­mi­rea ta cea sfant-acum.

5. Toti cei cre­din­cio­si
Ai cura­tei Mai­ce si Fecioa­re
Ador­mi­rea-ti can­tand, zicem: bucu­ra­te,
Soli­toa­rea noas­tra calda‑a tutu­ror;

6. Pri­mes­te-acum
De petre­ce­re can­tari, Fecioa­ra,
Mai­ca a tot Impa­ra­tu­lui Dum­ne­zeu
Si tri­mi­te pace cre­din­cio­si­lor.

7. Monahi multi si sfin­ti
Si-ale cuvi­o­si­lor sobo­a­re,
Cum si cete­le bar­ba­ti­lor cre­din­cio­si,
Din evla­vie cu totii te maresc.

8. Cete tine­res­ti,
Cu fecioa­re­le drept cre­din­cioa­se,
De petre­ce­re can­ta­re stri­gati acum,
Pen­tru Mai­ca sfant‑a lui Ema­nuil.

9. Tru­pul paman­tesc
Vazand cea­ta uce­ni­ceas­ca,
Al tau Mai­ca Zidi­to­ru­lui tutu­ror,
Cu sfi­a­la tro­nul tau ti l‑au pur­tat.

10. Cre­din­cio­sii toti
Feri­cim pe cea acum muta­ta
Catre ceruri, Nas­ca­toa­rea de Dum­ne­zeu,
Ca pe dan­sa soli­toa­re s‑o avem.

11. Noul Isra­el,
Acum dupa sfan­ta dato­rie.
Cu can­tari dum­ne­ze­ies­ti prea mareste‑n cor
A Fecioa­rei duce­re la cei de sus.

12. Pe cei ce-ti can­tam
Cu cre­din­ta prea cura­ta Mai­ca
Ce-ai nas­cut pe Impa­ra­tul ceru­ri­lor,
Bine­cu­vin­tea­za-ne pe noi de sus.

13. Pre cura­te maini
Tin­zand catre Dum­ne­zeu, Fecioa­ra,
Ca o buna milu­ies­te si-aco­pe­ra
Pe toti care-si pun nadejdea‑n mila ta.

14. Pri­ve­ghel­ni­ca
Ruga­ciu­ne, cura­ta Fecioa­ra,
Pri­mes­te acum cu mila si cere­rea
Celor ce cin­stim cu drag muta­rea ta.

15. Pome­ne­ste-ne,
Mai­ca si Fecioa­ra prea cura­ta,
Prin a ta muta­re sfan­ta, ruga­mu-te
Si a noas­tre gre­seli nu le soco­ti.

16. Din mul­te nevoi,
Intam­plari, neca­zuri izba­ves­te
Pe acei care in tine nadaj­du­iesc
Si cin­sti­re ador­mi­rii tale dau.

17. Uce­ni­cii toti
La sicri­ul tau sosind in gra­ba,
Prin vaz­duh fiind pur­tati de pe unde-au fost,
In genunchi, Fecioa­ra, ti s‑au inchi­nat.

18. Toti au poves­tit
Celei sfin­te si nepri­ha­ni­te,
Cum au fost rapi­ti de nori din locu­ri­le
Unde stau si pre­di­cau noroa­de­lor.

19. Fara de bar­bat
Ci nas­cut, Fecioa­ra prea cura­ta
Dar si moar­ta tu fiind, nu ai putre­zit
Si-ndo­ita inchi­na­re ai pri­mit.

20. Cel de Dum­ne­zeu
Pri­mi­tor trup cea­ta de apos­toli
Il ingroa­pa-acum stri­gand cu-ale tale rugi,
Mos­te­ni­rea ta, Sta­pa­na, apa­ra.

21. Toti Arhan­ghe­lii,
Sta­pa­nii, Domnii si Puteri toa­te,
Lim­bi, popoa­re, nea­muri ale paman­tu­lui
Ador­mi­rea Pre Cura­tei lau­dati

22.  Vas ales fiind,
Pavel a can­tat pe Prea Cura­ta,
De petre­ce­re can­ta­re a gla­su­it
Pen­tru ceea ce e mai pre­sus de cer.

23. Sfa­ra­ma Moi­si
Mani­os a Sina­i­u­lui table,
Iar Sta­pa­nul pe ace­ea ce L‑a nas­cut
O pazeste‑n ceruri vie puru­rea.

24. De maini fu lip­sit
In chip neva­zut seme­tul vra­j­mas
Care‑n fata uce­ni­ci­lor a incer­cat
Sicri­ul tau sa ras­to­ar­ne, o Mai­ca!

25. Ver­su­ia cu glas
Mul­ti­mea de osti­re cereas­ca,
De la mar­gini pe pamant tai­nic aler­gand
La-ngro­pa­rea Mai­cii lui Ema­nuil…

26. Cu dum­ne­ze­ies­ti,
Cuvi­oa­se can­tari imple­ti­te,
Ingro­pa­rea Nas­ca­toa­rei de Dum­ne­zeu
Veni­ti ca si noi acum sa lau­dam.

27. La muta­rea ta,
Mai­ca si Fecioa­ra prea cura­ta,
Ti-au can­tat cu dui­o­sie inge­rii toti,
Si mul­ti­me mare de popor cres­tin.

28. Tu din­tre femei
Intre­cut-ai hota­re­le firii,
Caci tu sin­gu­ra avu­si ador­mi­rea ta,
Mai mari­ta decat ori­ce muri­tor.

29. Pre­o­ti si popor
Ador­mi­rea-ti can­ta laudand‑o
Dez­le­ga­rea dato­ri­i­lor ne rugam
Da-ne Mai­ca Dom­nu­lui la toti acum.

30. Pe cei ce-au gre­sit,
Mai­ca si Fecioa­ra, prea cura­ta,
Sfan­ta Prun­ca, miluieste‑i, ca mane­ca
La loca­sul tau cel ce‑i dum­ne­ze­iesc.

31. Lan­tu­ri­le rup
Ale tale rugi, cura­ta Prun­ca,
Si din toa­ta mun­ca scapi pe cei ce cin­stesc
Cu cre­din­ta sfan­ta ador­mi­rea ta.

32. Stri­ga, o David,
Nas­ca­toa­rei de Dum­ne­zeu, lira
Rasu­nan­du-ti: auzi fii­ca muta­rea ta
Catre ceruri sus de jos de pe pamant.

33. Minu­nat a fost
A pri­vi de jos spre cer cum plea­ca
Cerul cel insu­fle­tit, Dumn­ze­u­le!
Minunate‑s, Doam­ne, lucru­ri­le Tale.

34.  Cete inge­res­ti
Al tau pat cu buna cuvi­in­ta,
Mai­ca si Fecioa­ra, ti l‑au aco­pe­rit
In vre­mea cand Tu, Curat-ai ador­mit.

35. Dan­turi netru­pes­ti
Cu dum­ne­ze­ias­ca cuvi­in­ta
Cant-acum, Cura­ta, Cerul insu­fle­tit,
Spre ceres­ti­le odih­ne Tu mer­gand.

36. Catre cer de jos
Al lui Aaron toiag se muta,
Care pe Hris­tos nespus L‑a fost odra­slit
Si rodes­te pomul vie­tii ves­ni­ce.

37. Pe cea de demult
Sca­ra-nal­ta de Iacov vazu­ta,
Cea pe care o intari Iisus cu trup,
S‑a mutat acum de pe pamant la cer.

38. Patul tai­nu­it,
Ne-nti­na­ta Mai­ca si Fecioa­ra,
La prea sfin­te locu­in­te se suie acum
Nelip­sit a locui cu Fiul Sau.

39. Car­tea cura­ta,
In care cu trup s‑a scris Cuvan­tul,
Se inchi­de si se muta, puin­du-se
Intru ale Fiu­lui cura­te maini.

40. Daruri datii-ti‑a
Pes­te fire, Fiul tau, Fecioa­ra,
Nelip­sit prea sfan­ta prun­ca pazin­du-te
Si suin­du-te la via­ta ves­ni­ca.

41. Cu ade­va­rat
Ca pe o alea­sa smir­na sfan­ta
Te salasluieste‑n sfan­ta prea sfin­te­lor
Cel Atoa­te­zi­di­tor si Fiul Tau.

42. Via­ta a rasa­rit
Din­tru tine, prea sfan­ta Fecioa­ra,
In ce chip dar tru­pul cel nein­ti­nat
Se facu acum mor­tii impar­ta­sit?

43. Casa te-ai vazut,
Prea cura­ta Fecioa­ra, vie­tii,
Deci murind inda­ta te-ai si invred­ni­cit
Tot­dea­u­na cu Hris­tos a vie­tui.

44. Instru­nind acum
Buze prea curate‑n loc de coar­de,
Mai­cii atot­fa­ca­to­ru­lui Dum­ne­zeu
Imnuri de petre­ce­re sa intoc­mim.

45. Inaltarea‑n cer
A cura­tei Mai­cii Tale, Doam­ne,
A unit acum pe oameni cu inge­rii,
Tie lau­dari de obs­te adu­cand.

46. Paman­tes­ti numi­ri,
Domni­tori ce jude­cati noroa­de,
Tineri, tine­re, can­ta­re toti sa-nal­tam
Mai­cii impa­ra­tu­lui Hris­tos din cer.

47. Pome­ni­rea ta
Cea cin­sti­ta, prea cura­ta Mai­ca,
Lau­dan­du-ti o maresc toti cei ce tra­iesc
Si fap­tu­ra toa­ta cu sme­re­nie.

48. Prun­ca odra­slind
Din­tru a lui Iesei tul­pi­na,
Ome­ne­ste Mai­ca lui Dum­ne­zeu muri­si
Si-mpre­u­na cu Fiul tau vie­tu­ies­ti.

49. Paman­te­ni­lor,
Sal­tati si va minu­nati acu­ma,
Ca Mun­te­le cel prea sfant si dum­ne­ze­iesc
Des­fa­ta­re a aflat la Fiul sau.

50. Ara­ta­tu-s‑a,
Prea Cura­ta, moar­tea ta pod vesel,
Pe care-ai tre­cut la ceruri de pe pamant
Si la Fiul tau odih­na ai aflat.

51. Usi­le ceres­ti
Se des­chi­se­ra tie, Prea Sfan­ta,
Si Pute­ri­le ceres­ti mult te-au lau­dat
Si pe-al tau trup Fiul l‑a pri­mit in cer.

52. Norii lumi­nati
Au adus mul­ti­mea de apos­toli
De la mar­gi­nea paman­tu­lui, cuvi­os
Pe cura­ta Mai­ca Fiu­lui s‑o dea.

53. Prea sfant tru­pul tau,
Uce­ni­cii plangandu‑l, Cura­ta,
Fu stro­pit cu lacri­mi ala­tu­rand can­tari
De petre­ce­rea cea de aici la cer.

54. Mar­gini paman­tes­ti
Gla­su­ies­cu-ti Mai­ca si Fecioa­ra,
Ca nas­cand pe Fiul tau cel dum­ne­ze­iesc,
Ama­gi­rea ido­li­lor ai sfar­sit.

55. Lau­da stri­gand
Toa­ta sfan­ta adu­na­re mare
Pe ace­ea ce nascut‑a pe Dum­ne­zeu:
Paza fii la toti prin ale tale rugi.

56. Duhul tau luand
Chiar Cuvan­tul ce din tine, Prun­ca;
Ce nas­cu­se fara ispi­ta de bar­bat,
Ca un Fiu in sla­va l‑a sala­slu­it.

57. Pe Sta­pa­nul lor
Inge­res­ti­le Puteri vazandu‑L
Duhul Mai­cii sale sin­gur in maini luand,
Spai­man­ta­tu-s-au si mult s‑au bucu­rat.

58. Firea cea de om
intreci de Dum­ne­zeu Nas­ca­toa­re,
Caci Fecioa­ra ai ramas dupa nas­te­re
Si murind te duci la Fiul tau prea sfant.

59. Cete inge­res­ti,
Oameni si fap­tu­ra toa­ta,
Lau­de ti-aduc, o Mai­ca, toti la un loc,
Ca Tu mai pre­sus de ori­ce fire esti.

60. Stra­ja tare fii
Celor ce te lau­da, Cura­ta,
Impo­tri­va ban­tu­ie­li­lor dus­ma­ne­s­ti
A vazu­ti­lor si neva­zu­ti­lor vra­j­ma­si.

61. Intru ruga­ciuni
Pe Fecioa­ra, Mai­ca ta, primeste‑o
Ca pe o cal­da Soli­toa­re pen­tru noi toti,
Iar pe noi, ca un bun, man­tu­ies­te-ne.

62. Pe Cel ne-nce­put
Impre­u­na cu Fiul marescu‑L
Si pe Duhul, in trei fete un Dum­ne­zeu,
Cel ce este Zidi­to­rul tutu­ror.

63. Lucru minu­nat
Esti cu totul fara de pri­ha­na,
Caci mor­man­tu-ti tutu­ror cre­din­cio­si­lor
Se ara­ta rai prea inte­le­ga­tor.

Aman­do­ua stra­ni­le impre­u­na:

Cuvi­ne-se dar, sa marim pre­a­cu­ra­ta Fecioa­ra, decat Heru­vi­mii mai cin­sti­ta fiind, si sla­vi­ta decat Sera­fi­mii mult,

Ecte­nia mica si Vos­glas:

Ca sfant esti Dum­ne­ze­ul nos­tru, Cel ce odih­ne­s­ti.…

Epitaf brodat Maica Domnului 3

Proho­dul Mai­cii Dom­nu­lui – STAREA A TREIA

1. Nea­mu­ri­le toa­te
Lau­da-ngro­pa­rii
Tale Fecioa­ra, can­ta.

2. Nea­mu­ri­le toa­te
Te feri­cesc Doam­na,
Ca esti lui Hris­tos Mai­ca.

3. Nea­mu­ri­le toa­te
Te feri­cesc, Mai­ca
Cu daruri daru­i­ta.

4. Lim­bi­le pe tine
Te feri­cesc sfan­ta,
A lui Dum­ne­zeu Mai­ca.

5. Cea­ta de apos­toli
Aler­gati cu rav­na
La ingro­pa­rea Mai­cii.

6. Cea­ta de apos­toli
A venit din mar­gini
Sa-ngroa­pe Fecioa­ra.

7. Fri­cos te-mpre­soa­ra
Cete­le de ingeri
La prea sla­vi­ta-ti moar­te.

8. Cu sobor de ingeri
Se pogoa­ra Fiul
Sa ia al Mai­cii lui duh.

9. Desi mori Fecioa­ra
Dar te-nalti la ceruri,
La prea iubi­tul tau Fiu.

10. Pre­o­ti lau­dati toti
Pe a Dom­nu­lui Mai­ca
Ce in cer se stra­mu­ta.

11. Lau­da din ceruri,
Sa se gla­su­ias­ca
La ador­mi­rea Mai­cii.

12. Satul Ghet­si­mani
Sla­ves­te mor­man­tul
De‑a puru­rea Fecioa­rei.

13. La ceres­ti laca­suri
Acum mer­gand Mai­ca
Pe cei ce-ti can­ta scapa‑i.

14. Cete­le sla­vi­te
Tre­cand pe Fecioa­ra
La cer au proslavit‑o.

15. Prea cura­ta Mai­ca,
Feri­ci­mu-te cu
Ai tai prea sfin­ti nas­ca­tori.

16. Tu nas­cand via­ta,
Prea Cura­ta, cum mori
Biru­ind legea firii?

17. O minuni strai­ne,
Zidi­to­rul cum ia
Al Mai­cii sale suflet!

18. S‑alergam inda­ta
La groa­pa Prea Sfin­tei
Si doban­di-vom mila.

19. Bucu­ra­se totul
De a ta prea sfan­ta
Si cereas­ca muta­re.

20. Cerul si paman­tul
Can­tec de muta­re
Gla­su­iesc Prea Cura­tei.

21. Lumii man­tu­i­re,
Sta­pa­na, ara­ta
Intru a ta muta­re.

22. De finic mla­di­te.
Ca lui Hris­tos, Mai­ca
Tie acum aduc.

23. Din a lumii mar­gini,
Cei tri­mi­si la tine
Se adu­na­ra, Mai­ca.

24. Catre a Sa Mai­ca,
Astazi de la ceruri
S‑a pogo­rat Sta­pa­nul.

25. Astazi lumea toa­ta,
S‑a sfin­tit cu totul
Prin sfan­ta-ti ador­mi­re.

26. Astazi dar Fecioa­ra
Si Mai­ca Vie­tii,
Sus, catre ceruri sa dus.

27. Ma spai­mant, Fecioa­ra,
Petru stri­ga tie
Cand stai intin­sa moar­ta.

28. Ma spai­mant; Fecioa­ra,
Vazan­du-te-ntin­sa
Pe pat, stigat‑a Pavel.

29. La ceres­ti laca­suri,
Te-ai mutat cu totul
De jos, Fecioa­ra Mai­ca.

30. Fri­ca ia mul­ti­mea,
De cin­sti­ta-ti moar­te
Tru­peas­ca Prea Cura­ta.

31. Cete cre­din­cioa­se,
Mares­cu-ti, Fecioa­ra,
Sla­vi­ta-ti ador­mi­re.

32. Vie esti si‑n moar­te,
Fara de saman­ta
Nas­cand Via­ta lumii.

33. Soa­re­le cel mare
Te‑a luat la Sine,
Noru­le cel usu­rel.

34. Din par­ti­le depar­ta­te,
Corul de apos­toli
S‑a strans sa can­te tie.

35. Cete­le de ingeri,
Coruri de apos­toli,
Mares­cu-te, Fecioa­ra.

36. Pe cei care can­ta
Si veghea­za Doam­na,
La tro­nul tau pazeste‑i.

37. Lim­bi, noroa­de, nea­muri,
Ingro­pati cu fri­ca
Pe Soli­toa­rea voas­tra.

38. Inge­rii te can­ta,
Mai­ca si Fecioa­ra,
Intru a ta muta­re.

39. Se inta­ra­ta­ra,
In zadar Iude­ii
Asu­pra ta, Fecioa­ra.

40. Gan­duri pan­ga­ri­te,
Cuge­tat-au, Doam­na
Asu­pra tru­pu­lui tau.

41. Prea Sfan­ta Fecioa­ra,
A Dom­nu­lui Mai­ca,
Pe can­ta­reti man­ga­ie.

42. Sfan­ta prun­ca, Mai­ca
Roa­ga pe al tau Fiu
Pen­tru toti careti can­ta.

43. Robi­tor ce can­ta,
Cere man­tu­i­re
De la Hris­tos Cuvan­tul.

44. Din toa­ta nevo­ia
Sca­pa, Prea Cura­ta,
Pe ai tai drep­t­cin­sti­tori.

45. Din toa­ta ispi­ta,
Sca­pa, Prea Cura­ta,
Pe ai tai drep­t­ma­ri­tori.

46. Da-ne man­tu­i­re,
Celor ce cu lacri­mi
Icoa­na ta o cin­stim.

47. O Tre­i­me sfan­ta,
Tatal, Fiul si Duh Sfant
Man­tu­ies­te-ne pe noi.

48. Can­de­la lumi­nii
Prea cura­ta Prun­ca,
Nu ne lasa uita­rii.

Aman­do­ua stra­ne­le impre­u­na:

Nea­mu­ri­le toa­te, lau­da­’n­gro­pa­rii, ti-aduc Fecioa­ra Sfan­ta.

Si inda­ta can­tam urma­toa­re­le Bine­cu­van­tari.

1) Bine­cu­van­ta­ta esti Cura­ta, apa­ra, pazes­te si aco­pe­ra pre cei ce te lau­da can­tan­du-ti

Sobo­rul inge­resc s‑a spai­man­tat vazan­du-te intre cei morti soco­ti­ta fiind, si sufle­tul tau lui Dum­ne­zeu daruindu‑l; iar a tre­ia zi cu tru­pul la ceruri te-ai inal­tat, Sta­pa­na, Mirea­sa lui Dum­ne­zeu.

2) Bine­cu­van­ta­ta esti Fecioa­ra, Chi­vot prea sfant, nadej­dea celor care-ti can­ta tie.

Pen­tru ce la groa­pa Mai­cii lui Dum­ne­zeu, impre­u­na tai­nic stati si lacri­mati? Catre Apos­toli din inal­ti­me inge­rii au stri­gat: Iata vedeti sem­ne­le de ingro­pa­re, caci Fecioa­ra din mor­mant acum s‑a ridi­cat.

3) Bine­cu­van­ta­ta esti Fecioa­ra, Toia­gul cel odra­slit si sla­va a celor ce-ti can­ta tie.

Pia­tra mor­man­tu­lui, tau Doam­na, fiind ridi­ca­ta de ingeri, a gonit mah­ni­rea lui Toma uce­ni­cul cel cre­din­cios, care dupa trei zile de la ador­mi­rea ta a venit, ca sa sla­veas­ca si sa ade­ve­reas­ca sfan­ta muta­rea ta la cer.

4) Bine­cu­van­ta­ta esti Fecioa­ra, Mun­te­le cel umbrit si cin­stea celor care-ti can­ta tie

Miruri izvo­rand din mor­man­tul tau, Fecioa­ra tutu­ror s‑a facut izvor tama­du­i­tor caci tu Cura­ta te-ai ara­tat cre­din­cio­si­lor, sicriu nese­cat de miruri, care daru­ies­te tutu­ror tama­du­iri.

5) Sla­va Tata­lui si Fiu­lui si Sfan­tu­lui Duh

Inchi­na­mu-ne cu cre­din­ta Sfin­tei Tre­imi, cu inge­rii stri­gand impre­u­na: Fire mai pre sus sta­pa­ni­toa­re apa­ra pe cei bine­cre­din­cio­si din nevoi, care-ti can­ta si te lau­da nein­ce­tat: Sfant, Sfant, Sfant, esti Doam­ne!

Epitaf brodat Maica Domnului

Print Friendly, PDF & Email
Dis­tri­bu­ie:

Lasã un Rãspuns:

Lasă un Răspuns: