Evangelia zilei:

Cautã:

Page 4 of 60
1 2 3 4 5 6 7 60

Acatistul Sfintilor Arhangheli Mihail şi Gavriil

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori), Slavă..., și acum...

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfin­țească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum... Citește mai departe...»

Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri – 8 Noiembrie

Sfântul Arhangel Mihail icoana pictată de Silvia Pătraşcu

Soborul Sfinţilor îngeri se prăznuieşte de Biserică cu bună cinste după predaniile părinţilor insuflaţi de Dumnezeu, care au lepădat de mult credinţa cea rea a închinării de îngeri care era la eretici şi la închinătorii de idoli. Căci încă în Legea Veche, când poporul ales s-a depărtat de la Dumnezeu, a început a se închina idolilor făcuţi după asemănarea făpturilor văzute, câte sunt în cer, sus şi pe pământ, jos. Atunci oamenii aduceau soarelui jertfă de închinăciune ca lui Dumnezeu, precum şi lunii şi stelelor, pe care le socoteau că au suflet viu.

Tot cu astfel de închinăciune şi cu jertfe se închinau ei şi îngerilor, despre care lucru se pomeneşte în cărţile împăraţilor, unde zice: "Se cade a aduce tămâie lui Baal şi soarelui, lunii, planetelor şi la toată puterea cerului, adică îngerilor, căci aceştia sunt ostaşii cereşti". Acea credinţă rătăcită a închinării de îngeri se înmulţise şi în zilele Sfinţilor Apostoli, pe care dezrădăcinând-o Sfântul Apostol Pavel, grăieşte astfel în Epistola sa către Coloseni: "Nimeni să nu vă amăgească pe voi, vrând aceasta în smerita cugetare şi în slujba îngerilor, învăţând cele ce nu ştiu, în deşert fiind îngâmfat de gândirea trupului... Citește mai departe...»

Soborul Sfintilor Mihail si Gavriil

Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil este prăznuit pe 8 noiembrie. Sfinţii Mihail şi Gavriil sunt cei care duc la îndeplinire porunca milei şi a dreptăţii lui Dumnezeu.

Sfântul Arhanghel Mihail este reprezentat în iconografie în haine de ostaş, având în mâna o sabie de foc. Este rânduit de Dumnezeu că dreptatea Sa să biruiască în istoria mântuirii. El este cel care, în momentul căderii unor îngeri a strigat: "Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!", restabilind ordinea. Potrivit Tradiţiei, la judecată de la sfârşitul chipului acestei lumi, morţii vor învia la glasul trâmbiţei sale.

Sfântul Arhanghel Gavriil este purtătorul veştii milei dumnezeieşti faţă de oameni. El a vestit că Fiul lui Dumnezeu Se va întrupa din Fecioara Maria pentru mântuirea neamului omenesc.

În icoane apare în veşminte sacerdotale, purtând în mâna ori un crin, semnul veştii celei bune, ori o sferă cu însemnele lui Hristos, arătând că el este mesagerul mântuirii umanităţii.

Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, pe care Biserica Ortodoxă îi prăznuieşte pe 8 noiembrie, sunt patronii spirituali ai Jandarmeriei Române. Motivul pentru care Jandarmeria Română i-a ales pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil să îi ocrotească este faptul că cei doi conducători ai oştilor cereşti sunt simboluri ale luptei împotriva... Citește mai departe...»

Rugãciune cãtre Sfintii Arhangheli

Doamne Dumnezeule, mare Împărate şi fără de început, trimite Doamne pe Mihail Arhanghelul şi slujitorul Dumnezeieştii Tale slave să gonească pe toţi vrăjmaşii care se luptă cu noi, şi în ceasul ieşirii sufletului meu din ticălosul meu trup, să fie lângă mine şi să mă izbăvească de vrăjmaşii cei ce-mi chinuie sufletul în ceasul morţii sale, şi pe Gavriil – vestitorul Prea Curatei Fecioare, pe Rafail, tămăduitorul, neputinţelor sufleteşti şi trupeşti, pe Uriil, Salaftul, Egudul şi Varahil, trimite Doamne Arhanghelii şi îngerii Tăi spre ajutorul nostru, ca să ne scoată de la vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi.

O, Dumnezeieştilor, şapte Arhangheli, nu ne lăsaţi pe noi, cei ce scăpăm la acoperământul vostru, certaţi-i pe toţi cei ce se luptă cu noi, şi-i faceţi pe ei, ca pe nişte praf pe faţa pământului, cu puterea voastră cea sfântă.

O, Dumnezeieştilor Arhangheli şi îngeri, cei cu pioase aripi, întâilor voievozi ai cereştilor puteri, nu ne lăsaţi pe noi, cei ce ne rugăm şi cerem ajutorul vostru.

O, minunaţilor Arhangheli şi îngeri păzitori ai noştri cei nebiruiţi, fiţi nouă ajutor întru toate ispitele ce ne împresoară de la diavoli şi de la oamenii cei răi, în scârbe, în boli şi de toate felurile de nevoi, şi ne păzeşte de tot felul de... Citește mai departe...»

Bogatul şi sãracul – Pãrintele Arsenie Boca

Bogatul şi săracul - Părintele Arsenie BocaPrin pilda bogatului anonim şi a săracului anumit, Lazăr, Revelaţia aruncă lumini decisive asupra soartei omului pe pământ, pe planul lumii, precum şi asupra urmărilor,
cu necesitate, pe planul veşniciei.
Deocamdată desprindem câteva probleme:
I. Situaţia în lumea aceasta:
1. Slava şi mizeria existând deodată, într-un conflict surd: una în uşa celeilalte.
2. Slăvitul bogăţiei e anonim; săracul e numit cu numele, e Lazăr; Lazării lumii la
porţile bogaţilor!
3. Bogaţii nu înţeleg nimic; înţelegerea lor nu se întinde nici până la porţile casei.
4. Câinii înţeleg mai mult; „inima de câine” au dat-o bogatului, iar ei se milostivesc şi
ling bubele săracului.
II. Vine moartea. Moartea e un factor „neprevăzut”, care nu simplifică nicidecum, ci
complică toate problemele. Moartea, în primul moment al ei, pune capăt la o stare de
lucruri: coseşte şi slava deşartă şi mizeria neînţeleasă. Cu moartea se termină timpul,
gâlceava istoriei, dar începe veşnicia. Năpasta morţii e: că pe bogat îl trimite în văpaie
veşnică şi pe Lazăr în fericire veşnică. Dar e o acuză nedreaptă pe socoteala morţii: nu
ea face deosebirea, nu moartea dă sentinţa.
Omul trece prin moarte ca... Citește mai departe...»

Page 4 of 60
1 2 3 4 5 6 7 60