Evangelia zilei:
Cautã:

Mãnãstirea Nicula – transmisiune în direct 2020

Mări­mea tex­tu­lui:
Mic | Mare

 

 

 

Sf.Mănăstire Nicula 15-Aug-2020

Mănăs­ti­rea Nicu­la pro­gra­mul slu­j­be­lor 14–15 august 2020:

Vineri 14.August.2020:
07:00 Utre­nia, Cea­su­ri­le I,III și VI
Sfân­ta Litur­gie a Sfân­tu­lui Ioan Gură de Aur
– slu­jeș­te și pre­di­că PS. Bene­dict Bis­tri­țea­nul
12:00 Tai­na Sfân­tu­lui Maslu
15:00 Tai­na Sfân­tu­lui Maslu
18:00 Vecer­nia cu Litie – Slu­jeș­te și Pre­di­ca ISP. Andrei al Clu­ju­lui
21:30 Scoa­te­rea icoa­nei făcă­toa­re de minuni a Mai­cii Dom­nu­lui
22:00 Utre­nia și proho­dul Mai­cii Dom­nu­lui
‑pre­di­că Pre­a­Cu­vi­o­sul. Arhim. Dumi­tru Cob­za­ru
‑Încon­jo­rul bise­ri­cii cu Icoa­na (în jurul orei 01:00)
‑Molit­fe­le Sfân­tu­lui Vasi­le el Mare

Sâm­bă­ta 15.August.2020:
05:00 Sfân­ta Litur­ghie în bise­ri­că
08:00 Aca­tis­tul Ador­mi­rii Mai­cii Dom­nu­lui
09:00 Sfân­ta Litur­ghie Arhi­e­reas­că
‑Slu­jeș­te și pre­di­că IPS. Andrei al Clu­ju­lui;

Print Friendly, PDF & Email
Dis­tri­bu­ie:

Lasã un Rãspuns:

Lasă un Răspuns: