Evangelia zilei:
Cautã:

Documentar despre Sfânta Luminã

Mări­mea textului:
Mic | Mare

 

 

 

Sfân­ta Lumi­nă este un mira­col al Orto­do­xi­ei care se întâm­plă în fie­ca­re an de Pas­te­le Orto­dox la Ieru­sa­lim, când în tim­pul Vecer­ni­ei Mari din Sâm­bă­ta Mare, între ore­le 12.30–14.30, dea­su­pra Sfân­tu­lui Mor­mânt se aprin­de Sfân­ta Lumi­nă, un foc care se pogoa­ră din cer, mani­fes­tân­du-se dife­rit în fie­ca­re an şi care în pri­me­le minu­te nu arde.

ŞTIAŢI CĂ …

  • … Lumi­na Sfân­tă nu apa­re decât de Paş­te­le Orto­dox şi decât la orto­do­cşi. Ori de câte ori non-orto­do­cşii au încer­cat să obţi­nă Lumi­na Sfân­tă, ten­ta­ti­ve­le lor au eşu­at lamentabil? 
  • … de‑a lun­gul tim­pu­lui mulţi păgâni s‑au con­ver­tit la Orto­do­xie con­vinşi fiind de mira­co­lul Sfin­tei Lumini? 
  • … cu mulţi ani în urmă tim­pul cât Sfân­ta Lumi­nă nu ardea era mai mare decât astăzi? S‑a obser­vat că oda­tă cu tre­ce­rea ani­lor, mira­co­lul ne-arde­rii durea­ză din ce în ce mai puţin şi Sfân­ta Lumi­nă se pogoa­ră din ce în ce mai târziu. 

 

Print Friendly, PDF & Email
Dis­tri­bu­ie:

Lasã un Rãspuns:

Lasă un Răspuns: