ORTODOXISM.COM

 

 

Rugãciuni


Rugãciune cãtre Sfintii ArhangheliDoamne Dumnezeule, mare Împărate şi fără de început, trimite Doamne pe Mihail Arhanghelul şi slujitorul Dumnezeieştii Tale slave să gonească pe toţi vrăjmaşii care se luptă cu noi, şi în ceasul ieşirii sufletului meu din ticălosul meu trup, să fie lângă mine şi să mă izbăvească de vrăjmaşii cei ce-mi chinuie sufletul în ceasul morţii sale, şi pe Gavriil – vestitorul Prea Curatei Fecioare, pe Rafail, tămăduitorul, neputinţelor sufleteşti şi trupeşti, pe Uriil, Salaftul, Egudul şi Varahil, trimite Doamne Arhanghelii şi îngerii Tăi spre ajutorul nostru, ca să ne scoată de la vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi.

O, Dumnezeieştilor, şapte Arhangheli, nu ne lăsaţi pe noi, cei ce scăpăm la acoperământul vostru, certaţi-i pe toţi cei ce se luptă cu noi, şi-i faceţi pe ei, ca pe nişte praf pe faţa pământului, cu puterea voastră cea sfântă.

O, Dumnezeieştilor Arhangheli şi îngeri, cei cu pioase aripi, întâilor voievozi ai Citește mai departe...»


Douã Rugãciuni cãtre Sfântul Dimitrie cel Nou

Sfantul-Dimitrie-Basarabov
1.
Mare mucenice Dimitrie, izvorâtorule de mir, cel care ai ruşinat păgânătatea, plecându-ne genunchii înaintea ta, ne rugăm ţie cu umilinţă: Tu, cel care stai înaintea lui Hristos, vindecă-ne prin rugăciunea ta de patimile sufleteşti şi trupeşti care ne apasă! Luminează-ne sufletele moleşite de păcate, tu, cel care te-ai luptat cu tăria Duhului pentru adeverirea credinţei adevărate!

Fereşte-ne,sfinte, prin iubitoarea ta mijlocire, de orice întâmplări rele: de boli, de neputinţe, de potop, de foc, de cutremur, de vrajbă, de lipsuri, de războiul dintre noi, de vrăjmaşii văzuţi şi de cei nevăzuţi şi de toate primejdiile, ca să ne învrednicim şi noi, păcătoşii, în veacul ce va să fie, ca împreună cu tine şi cu toţi sfinţii, să-L slăvim cu bucurie pe Dumnezeu şi să devenim părtaşi vieţii veşnice. Amin!

2.
O, Prea Cuvioase Părinte cine va putea spune după cuviinţă, mulţimea ostenelilor, a durerilor şi a trudelor tale cele mari? Ci cu rugăciunile tale către Dumnezeu, cele bine primite prin darul Sfânt, mijloceşte nouă că să ne învrednicim a trece cu lesnicios pas, puntea cea îngustă de Citește mai departe...»


Rugãciune cãtre Sfântul Mare Mucenic Dimitrie

Tu cel care stai inaintea lui HristosMare mucenice Dimitrie, izvorâtorule de mir, cel care ai ruşinat păgânătatea, plecându-ne genunchii înaintea ta, ne rugăm ţie cu umilinţă: Tu, cel care stai înaintea lui Hristos, vindecă-ne prin rugăciunea ta de patimile sufleteşti şi trupeşti care ne apasă! Luminează-ne sufletele moleşite de păcate, tu, cel care te-ai luptat cu tăria Duhului pentru adeverirea credinţei adevărate!
Fereşte-ne, sfinte, prin iubitoarea ta mijlocire, de orice întâmplări rele: de boli, de neputinţe, de potop, de foc, de cutremur, de vrajbă, de lipsuri, de războiul dintre noi, de vrăjmaşii văzuţi şi de cei nevăzuţi şi de toate primejdiile, ca să ne învrednicim şi noi, păcătoşii, în veacul ce va să fie, ca împreună cu tine şi cu toţi sfinţii, să-L slăvim cu bucurie pe Dumnezeu şi să devenim părtaşi vieţii veşnice. Amin! Citește mai departe...»


Rugãciune de dimineatã cãtre Bunul Dumnezeu

Rugaciunea-de-dimineata-pentru-om-este-intocmai-ca-roua-dimineata-pe-plante

1.Rugăciunea de dimineaţa către Bunul Dumnezeu
Părinte bun şi sfânt, binevoieşte a-mi da o inteligenţă care să te înţeleagă, o inima care să te simtă, un suflet care să te primească, o perseverenţă care să te caute, o înţelepciune care să te găsească, un duh care să te cunoască, o inimă care să te iubească, un gând care să fie îndreptat spre tine, o lucrare care să te preamărească, un auz care să te asculte, ochi care să te privească, o limbă care să te mărturisească, un cuvânt care să-ţi placă; o răbdare care să te urmeze, o statornicie care să te aştepte, un sfârşit bun şi prezenţa ta sfântă, învierea, răsplata şi viaţa veşnică.

2.Rugăciune către Bunul Dumnezeu cu mijlocirea tuturor sfinţilor
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îngrădeşte-mă cu sfinţii Tăi îngeri, cu rugăciunile Atotpreacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea şi Pururea Fecioara Maria, cu puterea Cinstitei şi de viaţă Făcătoarei Cruci, a sfântului mai mare voievod al lui Dumnezeu, Mihail, şi a tuturor celorlalte Cereşti şi netrupesti puteri, ale sfântului proroc, Înainte-Mergător şi Botezator al Domnului, Ioan, ale sfântului apostol şi evanghelist Ioan Citește mai departe...»


 

Copyright © 2019 - † Ortodoxism.com Toate drepturile rezervate.
Credo.ro
Pagina de Contact