ORTODOXISM.COM

 

Douã Rugãciuni cãtre Sfântul Dimitrie cel Nou

Sfantul-Dimitrie-Basarabov
1.
Mare mucenice Dimitrie, izvorâtorule de mir, cel care ai ruşinat păgânătatea, plecându-ne genunchii înaintea ta, ne rugăm ţie cu umilinţă: Tu, cel care stai înaintea lui Hristos, vindecă-ne prin rugăciunea ta de patimile sufleteşti şi trupeşti care ne apasă! Luminează-ne sufletele moleşite de păcate, tu, cel care te-ai luptat cu tăria Duhului pentru adeverirea credinţei adevărate!

Fereşte-ne,sfinte, prin iubitoarea ta mijlocire, de orice întâmplări rele: de boli, de neputinţe, de potop, de foc, de cutremur, de vrajbă, de lipsuri, de războiul dintre noi, de vrăjmaşii văzuţi şi de cei nevăzuţi şi de toate primejdiile, ca să ne învrednicim şi noi, păcătoşii, în veacul ce va să fie, ca împreună cu tine şi cu toţi sfinţii, să-L slăvim cu bucurie pe Dumnezeu şi să devenim părtaşi vieţii veşnice. Amin!

2.
O, Prea Cuvioase Părinte cine va putea spune după cuviinţă, mulţimea ostenelilor, a durerilor şi a trudelor tale cele mari? Ci cu rugăciunile tale către Dumnezeu, cele bine primite prin darul Sfânt, mijloceşte nouă că să ne învrednicim a trece cu lesnicios pas, puntea cea îngustă de Citește mai departe...»


Troparul Sf. Dimitrie cel Nou din Basarabov“Întru tine, Părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip, că luând Crucea, ai urmat lui Hristos şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucru cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Prea Cuvioase Părinte Dimitrie, duhul tău.”

+ Canonul Sf. Dimitrie cel Nou Basarabov (Cântarea a IX-a şi Catavasia) – partea a III-a Citește mai departe...»


Un adevãrat stãpânitor al pãmântului – Sfântul Dimitrie cel Nou

Sf. Cuvios Dimitrie Cel Nou BasarabovOdată aruncat din cer, Satan se pretinde Prinţul şi Stăpânitorul acestei lumi. El pretinde că împarte după a sa vrere stăpânirea acestei lumi, lui slujindu-i toate tiraniile care au stăpânit vremelnic destinele omenirii, de la faraonii egipteni, cezarii romani, sultanii turci la dictatorii nazişti sau comunişti. Nici sistemele democratice nu-i sunt străine, dacă nu caută slava lui Dumnezeu şi binele oamenilor, şi el este un democrat, nu cere o unică închinare şi slujire. Ştie toate religiile politeiste şi idolatre mai vechi sau mai noi, pretinse egale între ele, în fapt pe el îl slujesc şi lui i se închină. Tatăl minciunii fiind ucigaş şi tiran dintru început pretinde că dă „viaţă” pe care omul să o trăiască în „libertate” nu sub „tirania” poruncilor lui Dumnezeu. …Dar ca întotdeauna afirmaţiile şi pretenţiile lui sunt mincinoase.

Adevăratul stăpânitor al acestui pământ nu poate fi decât Făcătorul lui, cel care a făcut şi cerul şi toate cele văzute şi nevăzute. Tot El dă şi stăpânirea vremelnică. Dar pentru că de multe ori stăpânirea vremelnică nu I-a fost fidelă, lepădându-se de El, pronia Lui iubitoare s-a manifestat prin cei blânzi şi smeriţi, ascultători grabnici ai poruncilor Citește mai departe...»


Canonul Sfântului Dimitrie cel Nou BasarabovCitește mai departe...»

Attachments


Pagina 7 din 80« Prima...45678910...Ultima »

 

Copyright © 2018 - † Ortodoxism.com Toate drepturile rezervate.
Credo.ro
Pagina de Contact